آقای دکتر علیرضا چوبینه

دکتر علیرضا چوبینه استاد گروه بهداشت و حرفه ای و اورگونومی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز

آقای دکتر علیرضا چوبینه

Dr. Alireza Choobineh

استاد گروه بهداشت و حرفه ای و اورگونومی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر علیرضا چوبینه در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
مدیر مسئولمجله ارگونومی
هیات تحریریهفصلنامه بهداشت کار وارتقای سلامت
هیات تحریریهمجله ارگونومی
هیات تحریریهمجله مهندسی بهداشت حرفه ای

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ابعاد استرس شغلی و ارتباط آن با قصد تغییر شغل در پرستاران (دریافت مقاله) مجله ارگونومی دوره: 1، شماره: 1
2 ارزیابی ارگونومیک ریسک ابتلا به اختلالات اسکلتی- عضلانی در جوشکاران (دریافت مقاله) مجله ارگونومی دوره: 1، شماره: 3
3 ارزیابی ارگونومیک محیط کار در مراکز ساخت اعضای مصنوعی و وسایل کمکی (دریافت مقاله) مجله ارگونومی دوره: 2، شماره: 3
4 ارزیابی ریسک کمر درد ناشی از جابجایی بیمار با استفاد از شاخص MAPO در پرسنل پرستاری یکی از بیمارستان های تهران و ارایه راهکارهای کنترلی (دریافت مقاله) مجله مهندسی بهداشت حرفه ای دوره: 3، شماره: 4
5 ارگونومی در مدیریت و طراحی سازمانی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول دوره: 6، شماره: 23
6 برآورد نیروهای وارد به کمر در وظایف بلند کردن دستی بار با استفاده از نرم افزار 3DSSPP (دریافت مقاله) مجله ارگونومی دوره: 2، شماره: 4
7 بررسی ارتباط بین سلامت روانی و حداکثر ظرفیت هوازی در کارگران مرد بخش صنعت شهر شیراز (دریافت مقاله) مجله ارگونومی دوره: 1، شماره: 1
8 بررسی فرآیند حمل و جابجایی بیمار بین تخت و برانکارد و مشکلات ناشی از آن در محیط های بیمارستانی (دریافت مقاله) مجله ارگونومی دوره: 3، شماره: 4
9 بررسی کیفیت زندگی کاری و تعیین عوامل موثر بر آن در کارکنان دانشگاه علوم پزشکی شیراز (دریافت مقاله) مجله ارگونومی دوره: 1، شماره: 2
10 پایایی و روایی نسخه فارسی پرسشنامه خستگی شغلی سوئدی (SOFI-20) در نیروی کار ایرانی (دریافت مقاله) مجله ارگونومی دوره: 3، شماره: 1
11 پیش بینی آسیب های اسکلتی عضلانی در پرستاران با استفاده از مدل نیاز کنترل (دریافت مقاله) مجله ارگونومی دوره: 3، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اختلالات اسکلتی - عضلانی (MSDs) در جراحان بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شیراز (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بین المللی ارگونومی ایران
2 اختلالات اسکلتی - عضلانی در کاروران ماشین های خیاطی در شرکتهای تولید پوشاک (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بین المللی ارگونومی ایران
3 اختلالات اسکلتی - عضلانی درحرفه طلا و جواهر سازی (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بین المللی ارگونومی ایران
4 ارائه ی یک الگوی جدید برای عوامل شناختی فردی موثر بر رویداد خطای انسانی بر اساس روش ارزیابی و آزمون تصمیم گیری (دیمتل) (دریافت مقاله) سومین همایش دوسالانه ارگونومی ایران
5 ارزیابی ارگونومیک ایستگاه های کار در واحدهای آزمایشگاهی بیمارستانهای وابسته به دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه و ارتباط آن با عضلانی و بهره وری نیروی انسانی - اختلالات اسکلتی (دریافت مقاله) همایش ملی ارگونومی در صنعت و تولید
6 ارزیابی خطر ابتلا به اختلالات اسکلتی-عضلانی در مشاغل خدمات شهری و فضای سزس (دریافت مقاله) هفتمین همایش سراسری بهداشت حرفه ای
7 ارگونومی در رفوگری فرش: عضلانی ، ارزیابی پوسچر و اصلاح شرایط کار- اختلالات اسکلتی (دریافت مقاله) همایش ملی ارگونومی در صنعت و تولید
8 Development of the Persian Version of the Job Content Questionnaire: Assessment of Job Stress among Hospital Nurses of Shiraz City (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بین المللی ارگونومی ایران
9 بررسی ارتباط آزمون غربالگری عملکرد حرکتی (FMS) با شیوع اختلالات اسکلتی عضلانی در کارکنان اورژانس و فوریت های پزشکی 115 ایران، شیراز - 1396 (دریافت مقاله) سومین همایش دوسالانه ارگونومی ایران
10 بررسی و مقایسه اثر منابع روشنایی مختلف بر عملکرد، هوشیاری و راحتی بصری: یک مطالعه آزمایشگاهی (دریافت مقاله) سومین همایش دوسالانه ارگونومی ایران
11 روایی و پایایی نسخه فارسی چک لیست توانایی فردی Checklist Individual strength در جمعیت کاری ایران (دریافت مقاله) هفتمین همایش سراسری بهداشت حرفه ای
12 ریسک فاکتورهای فیزیکی و سازمانی مرتبط با اختلالات اسکلتی- عضلانی در میان کارگران جمع آوری پسماند شهرداری شیراز (دریافت مقاله) سومین همایش دوسالانه ارگونومی ایران
13 کاربرد تکنولوژی پردازش پس به کمک کامپیوتر در آنالیز وضعیت بدن (دریافت مقاله) چهارمین همایش سراسری بهداشت حرفه ای ایران