آقای دکتر علیرضا چوبینه

دکتر علیرضا چوبینه استاد گروه بهداشت و حرفه ای و اورگونومی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز

آقای دکتر علیرضا چوبینه

Dr. Alireza Choobineh

استاد گروه بهداشت و حرفه ای و اورگونومی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر علیرضا چوبینه در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
مدیر مسئولمجله ارگونومی
هیات تحریریهفصلنامه بهداشت کار وارتقای سلامت
هیات تحریریهمجله ارگونومی
هیات تحریریهمجله مهندسی بهداشت حرفه ای

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ابعاد استرس شغلی و ارتباط آن با قصد تغییر شغل در پرستاران (دریافت مقاله) مجله ارگونومی دوره: 1، شماره: 1
2 ارزیابی ارگونومیک ریسک ابتلا به اختلالات اسکلتی- عضلانی در جوشکاران (دریافت مقاله) مجله ارگونومی دوره: 1، شماره: 3
3 ارزیابی ارگونومیک محیط کار در مراکز ساخت اعضای مصنوعی و وسایل کمکی (دریافت مقاله) مجله ارگونومی دوره: 2، شماره: 3
4 ارزیابی ریسک کمر درد ناشی از جابجایی بیمار با استفاد از شاخص MAPO در پرسنل پرستاری یکی از بیمارستان های تهران و ارایه راهکارهای کنترلی (دریافت مقاله) مجله مهندسی بهداشت حرفه ای دوره: 3، شماره: 4
5 ارگونومی در مدیریت و طراحی سازمانی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول دوره: 6، شماره: 23
6 برآورد نیروهای وارد به کمر در وظایف بلند کردن دستی بار با استفاده از نرم افزار 3DSSPP (دریافت مقاله) مجله ارگونومی دوره: 2، شماره: 4
7 بررسی ارتباط بین سلامت روانی و حداکثر ظرفیت هوازی در کارگران مرد بخش صنعت شهر شیراز (دریافت مقاله) مجله ارگونومی دوره: 1، شماره: 1
8 بررسی فرآیند حمل و جابجایی بیمار بین تخت و برانکارد و مشکلات ناشی از آن در محیط های بیمارستانی (دریافت مقاله) مجله ارگونومی دوره: 3، شماره: 4
9 بررسی کیفیت زندگی کاری و تعیین عوامل موثر بر آن در کارکنان دانشگاه علوم پزشکی شیراز (دریافت مقاله) مجله ارگونومی دوره: 1، شماره: 2
10 پایایی و روایی نسخه فارسی پرسشنامه خستگی شغلی سوئدی (SOFI-20) در نیروی کار ایرانی (دریافت مقاله) مجله ارگونومی دوره: 3، شماره: 1
11 پیش بینی آسیب های اسکلتی عضلانی در پرستاران با استفاده از مدل نیاز کنترل (دریافت مقاله) مجله ارگونومی دوره: 3، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اختلالات اسکلتی - عضلانی (MSDs) در جراحان بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شیراز (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بین المللی ارگونومی ایران
2 اختلالات اسکلتی - عضلانی در کاروران ماشین های خیاطی در شرکتهای تولید پوشاک (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بین المللی ارگونومی ایران
3 اختلالات اسکلتی - عضلانی درحرفه طلا و جواهر سازی (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بین المللی ارگونومی ایران
4 ارزیابی ارگونومیک ایستگاه های کار در واحدهای آزمایشگاهی بیمارستانهای وابسته به دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه و ارتباط آن با عضلانی و بهره وری نیروی انسانی - اختلالات اسکلتی (دریافت مقاله) همایش ملی ارگونومی در صنعت و تولید
5 ارزیابی خطر ابتلا به اختلالات اسکلتی-عضلانی در مشاغل خدمات شهری و فضای سزس (دریافت مقاله) هفتمین همایش سراسری بهداشت حرفه ای
6 ارگونومی در رفوگری فرش: عضلانی ، ارزیابی پوسچر و اصلاح شرایط کار- اختلالات اسکلتی (دریافت مقاله) همایش ملی ارگونومی در صنعت و تولید
7 Development of the Persian Version of the Job Content Questionnaire: Assessment of Job Stress among Hospital Nurses of Shiraz City (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بین المللی ارگونومی ایران
8 روایی و پایایی نسخه فارسی چک لیست توانایی فردی Checklist Individual strength در جمعیت کاری ایران (دریافت مقاله) هفتمین همایش سراسری بهداشت حرفه ای
9 کاربرد تکنولوژی پردازش پس به کمک کامپیوتر در آنالیز وضعیت بدن (دریافت مقاله) چهارمین همایش سراسری بهداشت حرفه ای ایران