آقای Marcio Luiz de Souza Santos

Marcio Luiz  de Souza Santos University of Campinas, Brazil

آقای Marcio Luiz de Souza Santos

Marcio Luiz de Souza Santos

University of Campinas, Brazil

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای Marcio Luiz de Souza Santos در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال