آقای دکتر مهدی سفیدبرقی

دکتر مهدی سفیدبرقی Qazvin Islamic Azad University

آقای دکتر مهدی سفیدبرقی

Dr. Mehdi Seifbarghy

Qazvin Islamic Azad University

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر مهدی سفیدبرقی در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
مدیر مسئولدوفصلنامه بهینه‌ سازی در مهندسی صنایع

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 A Supplier Selection Model for Social Responsible Supply Chain (دریافت مقاله) دوفصلنامه بهینه‌ سازی در مهندسی صنایع دوره: 4، شماره: 8
2 Application of SCOR Model in an Oil- producing Company (دریافت مقاله) دوفصلنامه بهینه‌ سازی در مهندسی صنایع دوره: 2، شماره: 4
3 Determination of Material Flows in a Multi-echelon Assembly Supply Chain (دریافت مقاله) دوفصلنامه بهینه‌ سازی در مهندسی صنایع دوره: 5، شماره: 11
4 Hub Covering Location Problem Considering Queuing and Capacity Constraints (دریافت مقاله) دوفصلنامه بهینه‌ سازی در مهندسی صنایع دوره: 11، شماره: 1
5 Maximal Benefit Location Problem for A Congested System (دریافت مقاله) دوفصلنامه بهینه‌ سازی در مهندسی صنایع دوره: 3، شماره: 5
6 Multi- Objective Evolutionary Algorithms for a Preventive Health care Fac ility Network Design (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی مهندسی صنایع و تحقیقات تولید دوره: 28، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اصالت بخشی؛ رهیافتی به سوی توسعه پایدار در بافت قدیم شهرنمونه مورد مطالعه: محله اوچدکان اردبیل (دریافت مقاله) کنفرانس ملی معماری و شهرسازی پایدار با رویکرد انسان و محیط
2 بررسی اثرات متقابل پایداری اجتماعی و کالبدی در محلات- نمونه موردی: محله قدیم عبیدزاکانی و محله جدید ملاصدرا در شهر قزوین (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی معماری و شهرسازی پایداری و تاب آوری از آرمان تا واقعیت
3 بررسی ساختار شهر های توریستی و ارائه ساختار مناسب برای برنامه ریزی در شهر همدان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گردشگری و طبیعت گردی ایران زمین
4 بررسی ساختار کالبدی فضایی شهر همدان جهت توسعه گردشگری شهری با استفاده از تکنیک swot (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گردشگری و طبیعت گردی ایران زمین
5 تبیین جایگاه شهروند خلاق و شهروندی فضایی درتحقق حق برشهر (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی معماری و شهرسازی پایداری و تاب آوری از آرمان تا واقعیت
6 تحلیل همبستگی بین سرمایههای اجتماعی و سرمایه انسانی با درجه توسعه یافتگی شهرها (نمونه موردی: شهر الوند و شهر قزوین) (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی معماری و شهرسازی پایداری و تاب آوری از آرمان تا واقعیت
7 راهکارهای ساماندهی بافتهای فرسوده با رویکرد طبیعت گرایانه مطالعه موردی ناحیه 5 منطقه 7 تهران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی نوین
8 طب سوزنی شهری راهی نو در برنامه ریزی شهری (دریافت مقاله) همایش ملی معماری و شهرسازی انسان گرا
9 طراحی و سامان دهی مرکز تجمع های شهری با تاکید بر فرم کالبدی و پایداری اجتماعی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی معماری و شهرسازی پایداری و تاب آوری از آرمان تا واقعیت