آقای محمودرضا روزبان

محمودرضا روزبان استادیار، گروه باغبانی، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران

آقای محمودرضا روزبان

Mahmoudreza Rouzban

استادیار، گروه باغبانی، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای محمودرضا روزبان در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
ویراستارفصلنامه به زراعی کشاورزی

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثرات تنش شوری بر وزن خشک و غلظت عناصر غذایی پرمصرف دو رقم زیتون (دریافت مقاله) فصلنامه به زراعی کشاورزی دوره: 18، شماره: 2
2 ارزیابی پاسخ های رشدی دو رقم زیتون در شرایط تنش شوری (دریافت مقاله) فصلنامه به زراعی کشاورزی دوره: 18، شماره: 1
3 ارزیابی تنوع مورفولوژیکی و پومولوژیکی ژنوتیپ های گردوی ایرانی (Juglans regia L.) در شمال استان فارس (دریافت مقاله) فصلنامه علوم باغبانی ایران دوره: 44، شماره: 3
4 ارزیابی قابلیت استفاده کاربردی از دو گونه گراس بومی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه به زراعی کشاورزی دوره: 16، شماره: 4
5 بررسی اثر ویژگی های پیوندک بر گیرایی و زنده مانی پیوند اپیکوتیل گردو (دریافت مقاله) فصلنامه به زراعی کشاورزی دوره: 18، شماره: 1
6 تاثیر شدت های مختلف نور بر رنگیزه های فتوسنتزی و غیرفتوسنتزی دو رقم گل رز (دریافت مقاله) فصلنامه به زراعی کشاورزی دوره: 16، شماره: 2
7 مطالعه رفتار روزنه ای دو رقم گل رز در شدتهای مختلف نور (دریافت مقاله) فصلنامه به زراعی کشاورزی دوره: 17، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر اتانول و اسید جیبرلیک بر دوام عمر و کیفیت گل بریده آلسترومریا (Alstroemeria hybrida c.v. Napoli) (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران
2 ارزیابی پارامترهای رشدی دانهال های پسته جهت معرفی گونه های مناسب فضای سبز (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی شهری
3 ارزیابی پاسخ های تحمل به شوری و شاخص سدیم به پتاسیم در دانهال های پسته (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم کشاورزی و زیست محیطی ایران
4 ارزیابی پاسخهای رشد و فیزیولوژیک پسته قزوینی و هیبرید قزوینی ×آتلانتیکا به تنش شوری (دریافت مقاله) همایش ملی رهیافت های علمی در صنعت طلای سبز، پسته
5 ارزیابی تحمل به شوری دانهال های پسته واریته اکبری در شرایط آبکشت (دریافت مقاله) همایش ملی رهیافت های علمی در صنعت طلای سبز، پسته
6 ارزیابی کارایی فتوسیستم 2 تحت شرایط شوری در رقم اکبری (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم کشاورزی و زیست محیطی ایران
7 باغبانی فرصتی بی بدیل برای تولید و اشتغال درکشور (دریافت مقاله) همایش ملی اشتغال دانش آموختگان بخش کشاورزی و منابع طبیعی
8 بررسی اثر انواع پیوندک بر گیرایی پیوند اپیکوتیل گردو (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی کشاورزی مدرن و راه های توسعه آن در کشور
9 بررسی تأثیرتنظیم کننده های رشد بر موفقیت پیوند اپیکوتیل گردو (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی کشاورزی مدرن و راه های توسعه آن در کشور
10 بررسی تحمل به تنش اسمزی در رویان های بدنی گردوی ایرانی تراریخت شده با ژن باکتریایی فلاودوکسین (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران
11 بررسی سطوح مختلف آبیاری بر روی برخی از شاخصهای فیزیولوژیکی گیاه طالبی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی علوم کشاورزی و صنایع غذایی
12 پتانسیل های گونه های مختلف جنس پسته در طراحی منظر (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی شهری
13 تلاقیهای کنترل شده به منظور اصلاح پایه های پسته برای تحمل به شوری (دریافت مقاله) همایش ملی رهیافت های علمی در صنعت طلای سبز، پسته
14 توسعه و پرورش گردو، به عنوان محصولی با ارزش افزوده بالا، به منظورارزآوری (دریافت مقاله) همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
15 شناسایی پایه های متحمل به شوری برای گسترش پسته در اقلیم در حال تغییر کشور (دریافت مقاله) سومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی