آقای دکتر سید مختار هاشمی

دکتر سید مختار هاشمی

آقای دکتر سید مختار هاشمی

Dr. Seyedmokhtar Hashemi

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر سید مختار هاشمی در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
دبير تخصصيفصلنامه محیط زیست و مهندسی آب

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر سید مختار هاشمی در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
دبیر کنفرانس دومین کنفرانس ملی هیدرولوژی مناطق نیمه خشک جهاد دانشگاهی استان کردستان، سنندج مهر 1395

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارزیابی بعد اجتماعی-سیاسی سیستم هیدرولیک و منابع آب و خاک حوضه دریاچه زریبار:تحلیل ذیمدخلان به سوی پایداری (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
2 بررسی وضعیت دریاچه زریبار با استفاده از چارچوب ارزیابی DPSIR (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
3 حکمرانی خوب آب، راهکاری برای توسعه پایدار و امنیت ملی در ایران (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران