آقای مهندس شروین میرزاپور

مهندس شروین میرزاپور

آقای مهندس شروین میرزاپور

Shervin Mirzapour

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای مهندس شروین میرزاپور در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
دبیر اجرایی اولین همایش ملی معماری، مرمت، شهرسازی و محیط زیست پایدار دبیرخانه دائمی همایش، همدان - دانشکده فنی و حرفه ای شهید مفتح همدان شهریور 1392