آقای ناصر امام جمعه کاشان

ناصر امام جمعه کاشان استاد بازنشسته، گروه علوم دام و طیور، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران

آقای ناصر امام جمعه کاشان

Naser Emam Jome

استاد بازنشسته، گروه علوم دام و طیور، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای ناصر امام جمعه کاشان در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
سردبیردو فصلنامه کشاورزی
ویراستارفصلنامه تولیدات دامی
هیات تحریریهفصلنامه تولیدات دامی

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارتباط ارزشاصلاحی مادری وزن جوجه یکروزه با خصوصیات کمی و کیفی تخممرغ یکلاین تجاری گوشتی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم دامی ایران دوره: 40، شماره: 1
2 ارزیابی ژنتیکی گاوهای نر هلشتاین با استفاده از روز آزمون های مختلف به روش رگرسیون تصادفی (دریافت مقاله) فصلنامه تولیدات دامی دوره: 20، شماره: 3
3 بررسی اثر طول مدت پروار و صفات رشد، لاشه و بازده اقتصادی بره های نر نزاد شال (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی دوره: 62، شماره: 1
4 بررسی اثر طول مدت پروار و صفات رشد، لاشه و بازده اقتصادی بره های نر نژاد شال (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی دوره: 62، شماره: 1
5 بررسی عوامل موثربرماندگاری گاوهای هلشتاین استان اصفهان (دریافت مقاله) فصلنامه تولیدات دامی دوره: 18، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آنالیز ژنتیکی صفت تولید شیر گاوهای هلشتاین ایران با استفاده از مدل روزآزمون (دریافت مقاله) همایش ملی دانش و فناوری علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
2 آنالیز ژنتیکی صفت شاخص سلول های سوماتیک گاوهای هلشتاین ایران با استفاده از مدل روزآزمون (دریافت مقاله) همایش ملی دانش و فناوری علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
3 استفاده از ضایعات نانوایی در جیره بره های پرواری (دریافت مقاله) دومین سمینار پژوهشی گوسفند و بز کشور
4 برآورد مولفه های واریانس و کوواریانس برخی صفات رشدبا مدلهای حیوانی مختلف درگوسفندنژادماکوئی (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
5 بررسی روابط فایلوژنی جمعیتهای دو گونه مهم باربوس ماهیان استان خوزستان باmtDNAبه روش PCR- Sequencing (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران
6 بررسی روابط فایلوژنی جمعیتهایBarbus barbulusجنوب غرب ایران بر اساس توالی یابیCOI (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران
7 بررسی سیستم پرورش گوسفندماکویی برای طراحی برنامه مناسب بهنژادی (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
8 بررسی نوع اسیدهای چرب موجود در چربی احشایی و دنبه بره های خالص شال و زندی (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
9 بررسی و مقایسه روشهای حفاظت از ذخایر ژنتیکی شتر دوکوهانه (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران
10 بیوتکنولوژی در دامپروری، فرصت ها و چالش ها (دریافت مقاله) سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران (گیاهی، دامی و صنعتی)
11 شبیه سازی تشخیص و تعیین جایگاه ژنهای صفات کمّی((QTL,S با استفاده از الگوریتم ژنتیک (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
12 مطالعه ارتباط ژنتیکی وفنوتیپی صفات پوست و رشد در یک گله گوسفند زندی (دریافت مقاله) دومین سمینار پژوهشی گوسفند و بز کشور