آقای دکتر غلام رضا زنده بودی

دکتر غلام رضا زنده بودی استادیار گروه مهندسی مکانیک دانشگاه یاسوج

آقای دکتر غلام رضا زنده بودی

Dr. Gholamreza Zende boodi

استادیار گروه مهندسی مکانیک دانشگاه یاسوج

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر غلام رضا زنده بودی در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
هیات تحریریهدو فصلنامه مباحث برگزیده در انرژی

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر غلام رضا زنده بودی در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
دبیر علمی نهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی مکانیک انجمن مهندسان مکانیک ایران - دانشگاه یاسوج، یاسوج اسفند 1396