خانم مهندس الهام رنجبرضرابی

مهندس الهام رنجبرضرابی

خانم مهندس الهام رنجبرضرابی

Elham Ranjbarzarabi

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی خانم مهندس الهام رنجبرضرابی در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
دبیر اجرایی اولین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار دبیرخانه دائمی همایش، همدان - دانشگاه شهید مفتح همدان مهر 1392
دبیر اجرایی اولین همایش ملی و تخصصی پژوهش های محیط زیست ایران دبیرخانه دائمی همایش، همدان آبان 1392
ریاست افتخاری کنفرانس اولین همایش ملی گردشگری، جغرافیا و محیط زیست پایدار دبیرخانه دائمی همایش، همدان - دانشکده فنی و حرفه ای شهید مفتح همدان آبان 1392
دبیر اجرایی اولین همایش ملی برنامه ریزی،حفاظت،حمایت از محیط زیست وتوسعه پایدار دبیرخانه دائمی همایش، همدان - دانشگاه شهید مفتح همدان اسفند 1392
دبیر اجرایی اولین همایش ملی نانو تکنولوژِی مزایا و کاربردها دبیرخانه دائمی همایش، همدان اسفند 1392
دبیر اجرایی اولین همایش ملی مهندسی ومدیریت کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی پایدار دبیرخانه دائمی همایش، همدان - دانشگاه شهید مفتح همدان اسفند 1392
دبیر اجرایی اولین همایش ملی توریسم وگردشگری سبز دبیرخانه دائمی همایش، همدان اردیبهشت 1393
دبیر اجرایی اولین همایش ملی معماری، عمران و محیط زیست شهری دبیرخانه دائمی همایش، همدان خرداد 1393
دبیر اجرایی دومین همایش ملی و تخصصی پژوهش های محیط زیست ایران انجمن ارزیابان محیط زیست هگمتانه، همدان - دانشکده شهید مفتح همدان مرداد 1393
دبیر اجرایی دومین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار دبیرخانه دائمی همایش، همدان - دانشکده شهید مفتح همدان شهریور 1393
دبیر اجرایی اولین همایش ملی مدیریت انرژی های نو و پاک دبیرخانه دائمی همایش، همدان - دانشکده شهید مفتح همدان شهریور 1393
دبیر اجرایی اولین همایش ملی بهداشت محیط،سلامت ومحیط زیست پایدار دبیرخانه دائمی همایش، همدان - دانشکده شهید مفتح شهریور 1393
دبیر اجرایی اولین همایش ملی گردشگری،درآمد وفرصت دبیرخانه دائمی همایش، همدان - دانشکده شهید مفتح شهریور 1393
دبیر اجرایی اولین همایش ملی پرستاری، روانشناسی، ارتقای سلامت و محیط زیست سالم دبیرخانه دائمی همایش، همدان - دانشکده شهید مفتح شهریور 1393
دبیر اجرایی دومین همایش ملی معماری ،مرمت، شهرسازی و محیط زیست پایدار دبیرخانه دائمی همایش، همدان - دانشکده شهید مفتح مهر 1393
دبیر اجرایی اولین همایش ملی افق های نوین در توانمند سازی و توسعه پایدار معماری، عمران، گردشگری، انرژی و محیط زیست شهری و روستایی دبیرخانه دائمی همایش، همدان - دانشکده شهید مفتح مرداد 1393
دبیر اجرایی اولین همایش ملی گیاهان دارویی،طب سنتی و کشاورزی ارگانیک دبیرخانه دائمی همایش، همدان - دانشکده شهید مفتح آذر 1393
دبیر اجرایی اولین همایش ملی ارزیابی مدیریت وآمایش محیط زیستی در ایران دبیرخانه دائمی همایش، همدان،اداره کل محیط زیست استان آذر 1393
دبیر اجرایی دومین همایش ملی معماری، عمران و محیط زیست شهری دبیرخانه دائمی همایش، همدان - دانشکده شهید مفتح بهمن 1393
دبیر اجرایی سومین همایش ملی گردشگری، جغرافیا و محیط زیست پایدار دبیرخانه دائمی همایش، همدان اردیبهشت 1394
دبیر اجرایی دومین همایش ملی برنامه ریزی،حفاظت،حمایت از محیط زیست وتوسعه پایدار دبیرخانه دائمی همایش، تهران - دانشگاه شهید بهشتی بهمن 1393
دبیر اجرایی دومین همایش ملی مهندسی و مدیریت کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی پایدار دبیرخانه دائمی همایش، تهران - مرکز بین الملی همایش های دانشگاه شهید بهشتی اسفند 1393
دبیر کنفرانس اولین کنفرانس بین المللی معماری پایدار،شهرسازی وتوسعه محیط زیست دبیرخانه دائمی کنفرانس، همدان شهریور 1395
دبیر کنفرانس اولین کنفرانس بین المللی مهندسی الکترونیک ،برق و رایانه دبیرخانه دائمی کنفرانس، همدان شهریور 1395
دبیر کنفرانس اولین همایش بین المللی محیط زیست، منابع طبیعی،کشاورزی و انرژی پاک دبیرخانه دائمی کنفرانس، همدان شهریور 1395
دبیر کنفرانس اولین همایش بین المللی پژوهش های کاربردی و نوین در علوم کامپیوتر و فناوری اطلاعات در هزاره سوم دبیرخانه دائمی کنفرانس، همدان شهریور 1395
دبیر کنفرانس اولین کنفرانس بین المللی کشاورزی، علوم دامی و صنایع تبدیلی کشاورزی دبیرخانه دائمی کنفرانس، همدان شهریور 1395
دبیر کنفرانس اولین کنفرانس بین المللی روانشناسی، علوم تربیتی مطالعات اجتماعی و فرهنگی در هزاره سوم دبیرخانه دائمی کنفرانس، همدان شهریور 1395
دبیر کنفرانس اولین همایش بین المللی علوم محیط زیست، کشاورزی و منابع طبیعی دبیرخانه دائمی همایش، همدان شهریور 1395
دبیر کنفرانس اولین کنفرانس بین المللی علوم کاربردی و علوم پایه درایران دبیرخانه دائمی کنفرانس، همدان شهریور 1395

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارزیابی ریسک محیط زیستی تالاب پیرسلمان در استان همدان با استفاده از روش AHP (دریافت مقاله) سومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
2 ارزیابی یا مقایسه پهنه بندی اقلیم گردشگری استان‌های مازندران و همدان به کمک شاخص TCIو با استفاده از نرم‌افزار Gis (دریافت مقاله) دومین همایش منطقه ای توسعه پایدار منابع طبیعی در حاشیه جنوب دریای خزر
3 بررسی آفلاتوکسین در پسته و رابطه آن با رشد ونمو میوه (دریافت مقاله) همایش ملی مدیریت کشاورزی
4 بررسی میزان سموم وکودهای مصرفی درسطح مزارع استان همدان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست
5 بررسی و اندازه گیری نیترات در ابهای شرب زیرزمینی مطالعه موردی شهرستان کبودراهنگ استان همدان (دریافت مقاله) اولین همایش منطقه ای توسعه منابع آب
6 بهره گیری ا زمدیریت تلفیقی آفات Integrated Pest Management گامی موثر درجهت دستیابی به کشاورزی پایدار (دریافت مقاله) همایش ملی مدیریت کشاورزی
7 تاثیرات اقلیم برنحوه پراکنش گونه های موریانه در ایران خسارت آنها و ارائه راهکارهای کنترلی (دریافت مقاله) همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست
8 حفاظت از زیستگاه ها و مدیریت اکوسیستم های تالابی با ارزیابی آلودگی در آنه مطالعه موردی تالاب شیرین سو (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی منابع آب ایران
9 سلامت ، بهداشت محیط و محیط زیست از منظر اسلام ،قرآن و روایات (دریافت مقاله) دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
10 کاهش اثرات منفی بر محیط زیست با بکارگیری از سمیت تنفسی اسانس دوگیاه رازیانه ونعناع فلفلی بر روی حشرات بالغ شپشه آرد (دریافت مقاله) اولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار
11 محیط زیست وانرژی پاک زیست توده (دریافت مقاله) پنجمین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست
12 مقایسه وتحلیل مسیر دستیابی به کشاورزی پایدار ازطریق آگاهی مشروط (دریافت مقاله) اولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار
13 واکاوی نقش سازمان های مردم نهاد وNGOهای زیست محیطی در فرهنگ سازی و آموزش همگانی به منظورحفظ محیط زیست و کاهش آلودگی های شهری (مطالعه موردی شهرستان همدان) (دریافت مقاله) پنجمین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست
14 واکاوی و بررسی عوامل موثر بر سلامت زنان و مادران (دریافت مقاله) همایش منطقه ای سلامت زنان