آقای دکتر مهران هودجی

دکتر مهران هودجی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد خوراسگان

آقای دکتر مهران هودجی

Dr. Mehran Hoodaji

دانشگاه آزاد اسلامی، واحد خوراسگان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر مهران هودجی در مجلات و ژورنالها

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر گیاهان پیش کاشت بر شکل های شیمیایی مس در ریزوسفر و توده خاک و ارتباط آن باجذب مس بوسیله گندم (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 30، شماره: 2
2 اثر منگنز بر عملکرد، اجزاء عملکرد و کیفیت دانه ارقام گندم (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 12، شماره: 4
3 بررسی روند رشد و تجزیه زیستی فنل به وسیله باکتری جدا شده از پساب صنعتی در شرایط آزمایشگاه (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 22، شماره: 78
4 پالایش پساب آلوده به فنل به وسیله گونه ای از باکتری پانی باسیلوس (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 25، شماره: 91
5 جداسازی، خالص سازی و شناسایی باکتریهای بومی از خاک آلوده به هیدروکربنهای آروماتیک حلقوی (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 25، شماره: 93
6 حذف زیستی فنل به کمک باکتری بومی جداسازی شده از خاک منطقه ذوب آهن اصفهان (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 24، شماره: 88
7 حرکت کادمیم ، کروم و کبالت در خاک تیمار شده با لجن فاضلاب و نمک این فلزات و جذب آن توسط سبزیجات در منطقه شرق اصفهان (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 19، شماره: 67
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر کاربرد پسماندهای آلی بر غلظت روی در خاک و درخت کاج (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
2 اثر کاربرد کودهای آلی بصورت مجزا وتلفیقی بر روی برخی خصوصیات کیفی خاک و غلظت نیکل در خاک (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
3 اثرآلودگی برروی غلظت مس، روی، نیکل و سرب و برخی ازویژگیهای بیوشیمیایی برگ گیاهان درباغ گونه شناسی مجتمع فولاد مبارکه (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
4 اثرات سولفات منگنز بر رشد و وزن خشک 3 رقم گندم در مرحله گرده افشانی و رسیدگی فیزیولوژیکی (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
5 اثرات سولفات منگنز برخصوصیات کمی و کیفی دانه ارقام گندم درمنطقه آباده (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
6 اثرات سولفات منگنز برعملکردواجزاء عملکردسه رقم گندم پائیزه درمنطقه آباده (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
7 اثرات کوتاه مدت کود کمپوست بر حاصلخیزی و غلظت کادمیوم و آهن در دو خاک آهکی و گیاه ذرت (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم خاک ایران
8 اثرپسماندهای آلی برغلظت فلزات سنگین درخاک فولاد مبارکه (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
9 ارتباط بین خصوصیات پسابهای صنعتی با باکتریهای مقاوم به فلزات سنگین به منظور تصفیه بیولوژیکی (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی بازیافت و استفاده از منابع آلی تجدید شونده در کشاورزی
10 ارتباط غلظت عناصر دربرگ با علمکرد مغزخشک بادام درمنطقه سامان استان چهارمحال و بختیاری (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
11 ارزیابی آلودگی آهن و نیکل به وسیله گیاهان رشد یافته در مناطق صنعتی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی سلامت، ایمنی و محیط زیست
12 ارزیابی اثرمواد آلی برخصوصیات خاکهای منطقه فولادمبارکه (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
13 ارزیابی تجمع برخی از فلزات سنگین در خاک و محصولات کشاورزی در اطراف یک ناحیه صنعتی (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم خاک ایران
14 ارزیابی تجمع فلزات سنگین ( Ni- Zn -Fe) در رسوبات سه بخش تالاب گاوخونی درسال های 85-91 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس علوم، مهندسی و فناوری های محیط زیست
15 ارزیابی راندمان استخراج گیاهی کلزا Brassica napus L در خاک های آلوده به سرب (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گیاه پالایی
16 ارزیابی شاخص تحمل آلودگی هوا درتعدادی ازگونه های گیاهی درباغ گونه شناسی مجتمع فولاد مبارکه (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
17 ارزیابی قدرت جذب و اندوزش گیاه یونجه یکساله در خاک های آلوده به سرب (دریافت مقاله) همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
18 استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی برای تعیین عوامل موثر بر تغییرات سرب در خاک سطحی زمین های حاشیه بزرگراه دزفول-اهواز (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی
19 بررسی آلودگی (Fe - Zn -Ni ) در سه بخش رسوبات تالاب گاوخونی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار
20 بررسی آلودگی 6فلزات سنگین (Fe - Zn -Ni -Pb -Cd) درسه بخش رسوبات تالاب گاوخونی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
21 بررسی آلودگی فلزات سنگین ( Pb -Cd) درسه بخش رسوبات تالاب گاوخونی (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
22 بررسی آلودگی فلزات سنگین اتمسفر با استفاده از اقاقیا (دریافت مقاله) سومین همایش زمین شناسی کاربردی و محیط زیست
23 بررسی آلودگی فلزات سنگین Fe - Zn -Ni -Pb -Cd درسه بخش رسوبات تالاب گاوخونی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم
24 بررسی آلودگی فلزات سنگین Zn -Fe -Pb - Cd-Ni درشش بخش رسوب تالاب گاوخونی (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی بحران های زیست محیطی ایران و راهکارهای بهبود آن
25 بررسی اثر تلقیح باکتری باسیلوی مگاتریوم بر کاهش تنش شوری در گیاه گوجه فرنگی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه با محوریت کشاورزی، محیط زیست و گردشگری
26 بررسی اثر تلقیح باکتری سودموناس پوتیدا بر کاهش تنش شوری در گیاه گوجه فرنگی (دریافت مقاله) دومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
27 بررسی امکان پاکسازی زیستی فلزات نقره و کادمیوم توسط باکتریهایمقاوم به جیوه ی جداسازی شده ازپساب دندانپزشکی (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
28 بررسی امکان وجود باکتری های تجزیه کننده فنل در یک پساب فنل دار (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم خاک ایران
29 بررسی پتانسیل EDTA و EDDS در افزایش گیاه پالایی فلزات سنگین از خاک های آلوده توسط گیاه ذرت (دریافت مقاله) چهارمین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست
30 بررسی تاثیر لجن فاضلاب بر قابلیت جذب تعدادی از فلزات سنگین در گیاه ذرت (دریافت مقاله) دومین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست
31 بررسی تاثیر مصرف کمپوست بر میزان باقیمانده مس و روی در خاک (دریافت مقاله) اولین همایش ملی محیط زیست
32 بررسی تاثیرمدیریت پسماندهای آلی(کمپوستو کودگاوی) برغلظت فلزات سنگین دردو خاک تحت کشت گیاه ذرت (دریافت مقاله) سومین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست
33 بررسی توانایی زیست پالایی گیاه ذرت در کاهش غلظت سرب و نیکل از خاک تیمار شده با لجن فاضلاب شهری استان اصفهان (دریافت مقاله) یازدهمین همایش ملی بهداشت محیط
34 بررسی جمعیت باکتری های مقاوم به گونه های ارسنیک (ارسنیت و ارسنات) در خاک تیمار شده با لجن فاضلاب (دریافت مقاله) پنجمین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست
35 بررسی رفتار باکتری جداسازی شده از پساب در تجزیه زیستی فنل (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی سلامت، ایمنی و محیط زیست
36 بررسی شاخص تحمل آلودگی هوا در دو گونه کاج و خرزهره در فضای سبز شهر اصفهان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس مدیریت آلودگی هوا و صدا
37 بررسی شاخص تحمل آلودگی هوا در دو گونه کاج وخرزهره در فضای سبز شهر اصفهان (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا
38 بررسی عملکرد باکتری Staphylococcus gallinarum ATHH41 تجزیه کننده تولوین به صورت آزاد و تثبیت شده بر روی نانولوله کربنی (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
39 بررسی غلظت سرب،روی و کادمیوم در برگ خرزهره در فضای سبز شهر اصفهان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا
40 بررسی فلزات سنگین (Ni, Zn, Fe) در 6 بخش رسوبات تالاب گاوخونی در سال 91 (دریافت مقاله) همایش ملی پژوهشهای محیط زیست ایران
41 بررسی فلزات سنگین Cd - Ni- Zn -Fe -Pb در 6 بخشرسوبات تالاب گاوخونی درسال 91 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم
42 بررسی کاربرد آب شور در کشت گیاه گوجه فرنگی تلقیح شده با باکتری سودوموناس پوتیدا (دریافت مقاله) اولین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
43 بررسی میزان آلایندگی فلزات سنگین، سلامت گیاه و روند بهبود کیفی آن در دو خاک تحت تاثیر تیمار پسماندهای لجن فاضلاب و کودگاوی (دریافت مقاله) دومین سمپوزیوم بین المللی مهندسی محیط زیست
44 بررسی و مقایسه تجمع فلزات سنگین Cd -Pb)) در رسوبات تالاب گاوخونی درسالهای 91-85 (دریافت مقاله) سومین همایش ملی فرسایش بادی و طوفانهای گرد و غبار
45 بررسی و مقایسه تجمع فلزات سنگین Ni- Zn -Fe -Pb) -Cd) در رسوبات تالاب گاوخونی درسالهای 91-85 (دریافت مقاله) شانزدهمین همایش ملی بهداشت محیط
46 برسی میزان سرب، کادمویم و نیکل در سه بخش رسوبات تالاب گاوخونی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تاثیر پسروی دریاچه ارومیه بر منابع خاک و آب
47 پالایش لجن فاضلاب آلوده به کروم با گیاهان آبزی نی، لوئی و بوریا (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
48 تاثیر افزایش فسفر در خاک آهکی تیمار شده با لجن فاضلاب شهری بر رشد و عملکرد ذرت (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم خاک ایران
49 تاثیر کاربرد پلیمر سوپر جاذب بر توده زیستی گیاه آفتابگردان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی در شرایط محیطی دشوار
50 تاثیر کشت ذرت بر میزان جذب و الایندگی فلزات سنگین در خاک تیمار شده با پسماند لجن فاضلاب شهری استان اصفهان (دریافت مقاله) همایش ملی انسان، محیط زیست و توسعه پایدار
51 تاثیرسطوح مختلف فسفر وروی برغلظت فسفروعملکرد اندام هوایی گیاه ذرت (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
52 تاثیرسطوح مختلف کود فسفره برغلظت کادمیوم درخاک و گیاه ذرت (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
53 تاثیرعناصرغذایی خاک برعملکرد مغزخشک بادام درمنطقه سامان (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
54 تاثیرکاربرد کوتاه مدت کمپوست زباله شهری بر غلظت روی و مس در خاک وگیاه ذرت (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی بازیافت و استفاده از منابع آلی تجدید شونده در کشاورزی
55 تأثیر سطوح مختلف فسفر و روی بر غلظت عنصر روی در اندام هوایی گیاه ذرت (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی
56 تأثیر عنصر روی بر غلظت کادمیوم در اندام هوایی گیاه ذرت با سطوح مختلف کود فسفره (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
57 تأثیر کاربرد نانو سوپر جاذب بر رشد و عملکرد کلزا ( . Brassica napus L ) در خاکهای آلوده به فلزات سنگین سرب و نیکل (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
58 تصفیه بی هوازی فاضلاب شهری در یک سیستم چرخشی (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
59 تصفیه شیرابه کمپوست دریک سیستم گردشی بی هوازی (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
60 جداسازی و بهینه سازی باکتری Staphylococcus gallinarum ATHH41 تجزیه کننده تولوین با استفاده از روش سطح پاسخ (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
61 شناسایی باکتریهای مقاوم به فلزات سنگین در پساب کارخانه ذوب آهن اصفهان بر اساس مورفولوژی و واکنش گرم (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی بازیافت و استفاده از منابع آلی تجدید شونده در کشاورزی
62 غلظت سرب در خاک تیمار شده با لجن فاضلاب وجذب آن بوسیله گیاه (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی بازیافت و استفاده از منابع آلی تجدید شونده در کشاورزی
63 کارایی یک سیستم چرخشی بی هوازی در کاهش بار میکروبی فاضلاب شهری (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
64 کاربرد تکنیک زیست ردیابی در گیاهان برای ارزیابی آلودگی آهن و نیکل در مجاورت مناطق صنعتی (دریافت مقاله) چهارمین همایش زمین شناسی و محیط زیست
65 کاربرد مکروارگانیسمها به منظور تصفیه بیولوژیکی آبهای آلوده با فلزات سنگین (راههای استفاده از آبهای نامتعارف به عنوان منبع آب پایدار) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی اثرات خشکسالی و راهکارهای مدیریت آن
66 گیاه پالایی فلز کادمیوم از خاک آلوده توسط گیاهان آفتابگردان و سورگوم (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
67 گیاه پالایی لجن آلوده به کروم با گیاهان آبزی در دزفول (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی در شرایط محیطی دشوار
68 مدل سازی توزیع سرب در خاک سطحی زمین های کشاورزی حاشیه بزرگراه دزفول-اهواز با استفاده از ماشین های بردار پشتیبان (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در علوم کشاورزی
69 مطالعه پتانسیل استخراج اسید هیومیک از پسماند آلی صنایع الکل سازی در ایران (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
70 معادلات جذب کادمیوم از محیط شیبه سازی شده توسط گیاهان آبزی خوزستان (دریافت مقاله) همایش ملی بهره برداری بهینه از منابع آب
71 مقایسه جمعیت باکتری های هتروترف وباکتری های مقاوم به جیوه درسه نمونه پساب (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
72 مقایسه جمعیت باکتریهای هتروترف وباکتری های مقاوم به جیوه درسه نمونه پساب کلینیک دندانپزشکی (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
73 مقایسه کاربرد کود کمپوست و کود دامی بر غلظت سرب در خاک تحت کشت گیاه ذرت (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی بازیافت و استفاده از منابع آلی تجدید شونده در کشاورزی
74 میزان الودگی اهن، روی و نیکل در رسوبات تالاب گاوخونی بین سال‌های 85-91 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تاثیر پسروی دریاچه ارومیه بر منابع خاک و آب
75 نقش باکتری باسیلوس در کاهش تنش شوری بر خصوصیات مورفولوژیکی گیاه گوجه فرنگی (دریافت مقاله) اولین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
76 همبستگی بین عناصر کم مصرف موجود در خاک های تیمار شده با پسماندهای آلی و تاثیر آن در تجمع و جذب توسط گیاه ذرت (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم خاک ایران