خانم دکتر همیرا آگاه

دکتر همیرا آگاه

خانم دکتر همیرا آگاه

Dr. Homeyra Aghah

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی خانم دکتر همیرا آگاه در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
دبیر علمی اولین همایش ملی برنامه ریزی،حفاظت،حمایت از محیط زیست وتوسعه پایدار دبیرخانه دائمی همایش، همدان - دانشگاه شهید مفتح همدان اسفند 1392
دبیر علمی اولین همایش ملی بهداشت محیط،سلامت ومحیط زیست پایدار دبیرخانه دائمی همایش، همدان - دانشکده شهید مفتح شهریور 1393
دبیر علمی دومین همایش ملی برنامه ریزی،حفاظت،حمایت از محیط زیست وتوسعه پایدار دبیرخانه دائمی همایش، تهران - دانشگاه شهید بهشتی بهمن 1393

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 تحلیل استنادی و ترسیم نقشهی تاریخنگاشتی تولیدات علوم دریایی ایران در دو حوزهی آبی عمان و خلیج فارس (دریافت مقاله) دو فصلنامه علم سنجی کاسپین دوره: 2، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارزیابی مخاطرات محیط زیستی لکه های نفتی بر روی حیات دریایی وانسانی (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی مهندسی محیط زیست
2 استراتژی اکوتوریسم پایدار در کاهش مخاطرات دریایی ناشی از تماشای وال ها (دریافت مقاله) اولین همایش ملی پدافند غیر عامل در علوم دریایی
3 استفاده از جاذب های طبیعی دریایی برای تصفیه آلودگی های محیطی (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و سومین همایش ملی مهندسی و مدیریت کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی پایدار
4 بررسی آلودگی جیوه در رسوبات منطقه چابهار (دریافت مقاله) پانزدهمین همایش صنایع دریایی
5 بررسی مخاطرات محیط زیستی گونه های دریایی سمی ، گزنده و مهاجم (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی مهندسی محیط زیست
6 بررسی میزان هیدروکربنهای آروماتیک چند حلقوی PAHs در رسوبات فصل پس مانسون چابهار- عمان (دریافت مقاله) پانزدهمین همایش صنایع دریایی
7 بررسی میزان هیدروکربورهای نفتی در آب و رسوبات بستر ناحیه شمال خلیج فارس و تعیین ضریب همبستگی بین آنها (دریافت مقاله) سومین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی
8 توزیع هیدروکربن های آروماتیک حلقوی درآبهای ساحلی فصل پس مانسون منطقه چابهار (دریافت مقاله) پانزدهمین همایش صنایع دریایی
9 شکوفایی جلبکی (کشندسرخ)و مخاطرات محیط زیستی ناشی ازآن (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی مهندسی محیط زیست
10 نگاهی ویژه به معضلات محیط زیستی ومشکلات نانو ذرات (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی مهندسی محیط زیست