خانم دکتر هاجر مریخ پور

دکتر هاجر مریخ پور

خانم دکتر هاجر مریخ پور

Dr. Hajar Merikhpour

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی خانم دکتر هاجر مریخ پور در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
دبیر علمی اولین همایش ملی نانو تکنولوژِی مزایا و کاربردها دبیرخانه دائمی همایش، همدان اسفند 1392
دبیر علمی اولین همایش ملی مدیریت انرژی های نو و پاک دبیرخانه دائمی همایش، همدان - دانشکده شهید مفتح همدان شهریور 1393

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر زمان انکوباسیون و پیله کرم ابریشم بر تحرک فلزات روی و کادمیوم در خاک شنی آلوده (دریافت مقاله) همایش ملی پژوهشهای محیط زیست ایران
2 ارزیابی تاثیر پیاب شهرک صنعتی ویان همدان بر روی تغییر بعضی خصوصیات خاک های منطقه (دریافت مقاله) یازدهمین همایش ملی بهداشت محیط
3 ارزیابی تأثیر پساب شهرک صنعتی ویان همدان بر روی برخی خصوصیات شیمیایی و فیزیکی خاکهای منطقه (دریافت مقاله) اولین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست
4 بررسی تاثیر کمپوست زباله شهری بر غلظت عناصر سنگین در خاک و گیاه دارویی رازیانه (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مهندسی و مدیریت محیط زیست
5 بررسی رفتار فلزات سنگین در اختلاط آب شیرین و آب دریا و ارزیابی ریسک سلامت ناشی از آلودگی آن (دریافت مقاله) بیستمین همایش صنایع دریایی
6 تاثیر پساب نیروگاه حرارتی بر آبشویی پتاسیم و منیزیم از خاک (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم خاک ایران
7 تحرک پذیری فلزات سنگین در خاکهای آلوده با تاکید بر روش عصاره گیری مرحله ای (دریافت مقاله) اولین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست
8 حذف سختی از محلول آبی توسط نانوجاذب SnO2 (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
9 مطالعه اثر کاربرد کمپوست بر غلظت عناصر سنگین درخاک و گیاه اسفناج (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و سومین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست
10 مطالعه تغییر پذیری مکانی کلسیم درخاک های سطحی با استفاده از تکنیک زمین آمار (دریافت مقاله) دومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
11 مقابله با بیابان زایی و دست یابی به توسعه پایدار (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم کشاورزی و منابع طبیعی با محوریت فرهنگ زیست محیطی
12 نماس دریچه اى بسوى پیشگیرى از آسیب های اجتماعی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مطالعات اجتماعی فرهنگی و پژوهش دینی