آقای دکتر سید محمد رضا سید احمدیان

دکتر سید محمد رضا سید احمدیان استادیار ، معاونت بهداشت، امداد و درمان ناجا

آقای دکتر سید محمد رضا سید احمدیان

Dr. Seyed Mohamad Reza Seyed Ahmadian

استادیار ، معاونت بهداشت، امداد و درمان ناجا

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر سید محمد رضا سید احمدیان در مجلات و ژورنالها