آقای دکتر رمضان غلامی

دکتر رمضان غلامی دکتری مدیریت بازرگانی، دانشگاه پیام نور مازندران، قائمشهر، ایران.

آقای دکتر رمضان غلامی

Dr. Ramezan Gholami

دکتری مدیریت بازرگانی، دانشگاه پیام نور مازندران، قائمشهر، ایران.

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر رمضان غلامی در مجلات و ژورنالها

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 تبیین و شناسایی عوامل موثر بر فرآیند اشتراک گذاری دانش میان کارکنان اداره آموزش وپرورش استان مازندران با رویکرد مدل معادلات ساختاری (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت اطلاعات و دانش شناسی دوره: 4، شماره: 3
2 مدیریت بهینه سطح سیگمای تولید با به کار گیری سیستم بار کد در صنایع چوب و کاغذ مازندران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت صنعتی دوره: 8، شماره: 20
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارائه الگویی یکپارچه از اصول بنیادین همکاری بین سازمانی بعنوان گامی درجهت تحقق اتحاد ملی با رویکرد مدیریتی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان
2 ارائه یک مدل مفهومی از چگونگی تعیین موضوع فعالیت پارکها و مراکز رشد علم و فناوری (دریافت مقاله) همایش ملی پارکهای فناوری مجازی در توسعه پایدار
3 ارزیابی مشتریان برای پذیرش سفارش درزنجیره تامین با استفاده از تکنیک تاپسیس فازی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی و چهارمین کنفرانس کنفرانس ملی لجستیک و زنجیره تامین
4 استفاده از MADM گروه فازی برای رتبه‌بندی مشخصه‌های مهندسی در QFD (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران
5 اصلاح الگوی مصرف انرژی با تحول در مدیریت تامین روشنایی مطالعه موردی : صنایع چوب و کاغذ مازندران (دریافت مقاله) همایش مدیریت تکنولوژی و نوآوری
6 اقتصاد مبتنی بر اطلاعات و دانش منابع انسانی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بهبود و تحول اداری
7 بررسی رابطه بین ادراک کیفیت خدمات و رضایت مشتریان (براساس مدل کیفیت خدمات گرون روسی) مطالعه موردی : بانک اقتصاد نوین تهران (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مدیریت و حسابداری
8 بررسی روش های داده کاوی جهت دسته بندی مشتریان در بازاریابی مستقیم (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس داده کاوی
9 بررسی سیر تکاملی آمیخته بازاریابی (دریافت مقاله) اولین همایش تبلیغات خلاق بانکی
10 بررسی عوامل موثر و ارتباط بین آنها بر موفقیت تجاری سازی تکنولوژی در دانشگاه آزاداسلامی علی آبادکتول (دریافت مقاله) کنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان
11 بررسی نقش اعتماد در پذیرش بانکداری اینترنتی در زمان تحریم، با استفاده از معادلات ساختاری (مطالعه موردی: شعبات بانک سرمایه تهران) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی اقتصاد در شرایط تحریم
12 تخصیص بهینه سفارشات با در نظر گرفتن امتیاز عملکرد تامین کنندگان در فضای فازی (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
13 دسته بندی و شناسایی مشتریان هدف برای به کارگیری استراتژی بازاریابی مستقیم با یکپارچه سازی داده کاوی و منطق فازی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس داده کاوی
14 رویکرد سیستمی حلقه اتصال مدیریت منابع انسانی و مدیریت دانش (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بهبود و تحول اداری
15 رویکرد سیستمی حلقه اتصال مدیریت منابع انسانی و مدیریت دانش در سازمان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت دانش در سازمانهای آموزشی
16 شناسایی مشتریان هدف برای بهکارگیری استرا ت ژی بازاریابی مستقیم در بانک با استفاده از دادهکاوی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی بازاریابی خدمات مالی
17 مدیریت استراتژیک ریسک (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک
18 مدیریت دانش در سازمانهای پیشرو (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بهبود و تحول اداری
19 مدیریت دانش در سازمانهای پیشرو (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت دانش در سازمانهای آموزشی
20 مدیریت سرمای ههای فکری و ارائه مدل کاربردی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بهبود و تحول اداری
21 مدیریت سرمایه فکری پرسنل طی تفکر گروهی در فرایند تصمیم گیری مطالعه موردی: شرکت تاژ (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت سرمایه فکری
22 مطالعه ای تئوریکی- تجربی از کاربر EFQM در ارزیابی عملکرد سازمان ها (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت
23 مطالعه تئوریکی از نتایج تجربی تبلیغات و تأثیر آن بر مصرف (دریافت مقاله) اولین همایش تبلیغات خلاق بانکی
24 مهندسی ارزش (VE)، تکنیکی ارزشمند و کارا برای اصلاح الگوی مصرف (دریافت مقاله) همایش ملی تبیین علمی اصلاح الگوی مصرف
25 نوآوری از دیدگاه نظریه ها و سبک های مدیریت (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی خلاقیت شناسی، TRIZ و مهندسی و مدیریت نوآوری ایران
26 نوآوری و رابطه آن با دانش ضمنی سازمان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی خلاقیت شناسی، TRIZ و مهندسی و مدیریت نوآوری ایران