آقای دکتر بیژن شیری

دکتر بیژن شیری

آقای دکتر بیژن شیری

Dr. Bijan Shiri

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر بیژن شیری در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
دبیر علمی دومین همایش ملی دستاوردهای نوین تربیت بدنی و ورزش دانشگاه بین المللی چابهار، استان سیستان و بلوچستان-چابهار-دانشگاه بین المللی چابهار شهریور 1395