آقای علیرضا آل بویه

علیرضا آل بویه استادیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

آقای علیرضا آل بویه

Alireza Alebuyeh

استادیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای علیرضا آل بویه در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
سردبیرفصلنامه اسلام و مطالعات اجتماعی

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اجتماع گرایی اخلاق عرفانی (دریافت مقاله) فصلنامه نقد و نظر دوره: 14، شماره: 55
2 اخلاق محیط زیست (دریافت مقاله) فصلنامه نقد و نظر دوره: 12، شماره: 46
3 اعتیاد اینترنتی از منظر اخلاقی و آسیب های اخلاقی آن (دریافت مقاله) فصلنامه نقد و نظر دوره: 21، شماره: 83
4 بررسی و نقد دیدگاه پیتر سینگر درباره اخلاقی بودن سقط جنین (دریافت مقاله) دو فصلنامه تأملات فلسفی دوره: 8، شماره: 21
5 بررسی و نقد نظریه حکیم سبزواری در تبیین امر بین امرین (دریافت مقاله) فصلنامه نقد و نظر دوره: 22، شماره: 85
6 حق زن بر کنترل بدن خود (دریافت مقاله) فصلنامه نقد و نظر دوره: 16، شماره: 62
7 سامری خیرخواه و جواز سقط جنین (دریافت مقاله) دو فصلنامه تأملات فلسفی دوره: 7، شماره: 19
8 سعادت از دیدگاه فارابی (دریافت مقاله) فصلنامه نقد و نظر دوره: 14، شماره: 56
9 سقط جنین و استدلال آغاز فعالیت مغز (دریافت مقاله) فصلنامه نقد و نظر دوره: 22، شماره: 86
10 سقط جنین و استدلال ذات نوعی (دریافت مقاله) فصلنامه نقد و نظر دوره: 18، شماره: 70
11 لغزش معناشناختی در نظریه های اخلاقی غایت گرا با تاکید بر نظریه اخلاقی استاد مصباح یزدی (دریافت مقاله) فصلنامه نقد و نظر دوره: 23، شماره: 89
12 نفی تک ساحتی و میرا بودن آدمی در قرآن (دریافت مقاله) فصلنامه نقد و نظر دوره: 15، شماره: 59
13 هک کردن و نفوذ به سیستم های رایانه ای از منظر اخلاقی (دریافت مقاله) فصلنامه نقد و نظر دوره: 20، شماره: 78
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بدست آوردن توابع تبدیل زیرمجموعه های یک سیستم با استفاده از آزمایش کل سیستم (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک