آقای دکتر احمد آقایی زاده ترابی

دکتر احمد آقایی زاده ترابی استادیار

آقای دکتر احمد آقایی زاده ترابی

Dr. Ahmad Aghaei Zadeh Torabi

استادیار

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر احمد آقایی زاده ترابی در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
سردبیرفصلنامه پژوهش های قرآنی

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 سیراندیشه مفسران در تبیین معنای کتاب و میزان و نقش آن در تحقق عدالت اجتماعی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های قرآنی دوره: 23، شماره: 87
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 مفهوم شناسی فطرت با تکیه برآرای مف س ران از قرن نخست تا کنون (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی فرهنگ و اندیشه دینی