آقای حجة الاسلام سید موسی صدر

حجة الاسلام سید موسی صدر استاد حوزه و پژوهشگر

آقای حجة الاسلام سید موسی صدر

Seyed Musa Sadr

استاد حوزه و پژوهشگر

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای حجة الاسلام سید موسی صدر در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
مدیر اجراییفصلنامه پژوهش های قرآنی