آقای نصراله آقاجانی

نصراله آقاجانی استادیار گروه اجتماعی دانشگاه باقرالعلوم (ع)

آقای نصراله آقاجانی

Nasrolah Aghajani

استادیار گروه اجتماعی دانشگاه باقرالعلوم (ع)

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای نصراله آقاجانی در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
هیات تحریریهفصلنامه اسلام و مطالعات اجتماعی