آقای دکتر سید جاوید آل داوود

دکتر سید جاوید آل داوود دانشیار، دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران

آقای دکتر سید جاوید آل داوود

Dr. Seyed Javid Ale davood

دانشیار، دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر سید جاوید آل داوود در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
هیات تحریریهنشریه‏ علمی تخصصی پژواد