آقای دکتر مرتضی بحرانی

دکتر مرتضی بحرانی استادیار پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم

آقای دکتر مرتضی بحرانی

Dr. Morteza Bohrani

استادیار پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر مرتضی بحرانی در مجلات و ژورنالها

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اسلام و دموکراسی در اندیشه سیاسی یوسف القرضاوی (دریافت مقاله) دو فصلنامه پژوهش سیاست نظری دوره: 1، شماره: 1
2 بدایت و نهایت دوستی مدنی در فلسفه فارابی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات میان‌رشته‌ای در علوم انسانی دوره: 6، شماره: 2
3 بررسی زبانی نسبت دوستی و ریاست در اندیشه سیاسی فارابی (دریافت مقاله) فصلنامۀ تحقیقات فرهنگی ایران دوره: 1، شماره: 4
4 پارادایم شناسی تعامل اندیشه سیاسی و فرهنگ (دریافت مقاله) فصلنامۀ تحقیقات فرهنگی ایران دوره: 5، شماره: 19
5 تحلیلی بر فلسفه امروزین علوم اجتماعی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات میان‌رشته‌ای در علوم انسانی دوره: 1، شماره: 3
6 ترجمه به مثابه اقدامی میان رشتگی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات میان‌رشته‌ای در علوم انسانی دوره: 4، شماره: 1
7 رشته میان رشته و تقسیم بندی علوم (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات میان‌رشته‌ای در علوم انسانی دوره: 5، شماره: 2
8 شیوه های زندگی انسان های فاضل در مدینه های غیرفاضله؛ نگاهی فلسفی به یک وضعیت چالش برانگیز فرهنگی (دریافت مقاله) فصلنامۀ تحقیقات فرهنگی ایران دوره: 6، شماره: 24
9 مسیله اصالت در تفسیر حقوق بشر؛ بازخوانی انتقادی نگاه اسلام گرایانه محمد غزالی به اصول اعلامیه حقوق بشر (دریافت مقاله) دوفصلنامه حقوق بشر دوره: 5، شماره: 10
10 میان رشته ای به مثابه مسئولیت نگاه تجاری (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات میان‌رشته‌ای در علوم انسانی دوره: 3، شماره: 1
11 وضع معرفتی فلسفه سیاسی (دریافت مقاله) دو فصلنامه پژوهش سیاست نظری دوره: 5، شماره: 7
12 همبستگی، پیوند صلح و دوستی (دریافت مقاله) دوفصلنامه حقوق بشر دوره: 4، شماره: 8