خانم مهناز شاه علی زاده

مهناز شاه علی زاده کارشناس، پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی

خانم مهناز شاه علی زاده

Mahnaz Shah Ali Zadeh

کارشناس، پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی خانم مهناز شاه علی زاده در مجلات و ژورنالها