آقای دکتر محمدرضا بلیاد

دکتر محمدرضا بلیاد ریاست سازمان نظام روان شناسی ومشاوره استان البرز

آقای دکتر محمدرضا بلیاد

Dr. Mohamad Reza Belyad

ریاست سازمان نظام روان شناسی ومشاوره استان البرز

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر محمدرضا بلیاد در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
دبیر علمی اولین همایش ملی روانشناسی ومشاوره خانواده استان البرز موسسه فرهنگی و هنری مدرسه اولیا، کرج اسفند 1396

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اصول تربیت کودک در اسلام و روانشناسی (دریافت مقاله) نشریه علمی، پژوهشی و فناوری البرز دوره: 1، شماره: 2
2 تاثیر سبکهای یادگیری و به کارگیری نقشه های معنایی بر توانایی تفکر انتقادی دانش آموزان دوره متوسطه و بهبود یادگیری واژگان زبان انگلیسی آنها (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی تربیتی دوره: 13، شماره: 43
3 خرد و رهبری در سازمان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت و کارآفرینی دوره: 3، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارتباط کمال گرایی، عامل فراشناخت و فرسودگی شغلی با میزان استرس ادراک شده در کارکنان بانک کشاورزی استان البرز (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی روانشناسی، علوم تربیتی و سبک زندگی
2 بررسی رابطه استرس شغلی و کیفیت زندگی کاری با میزان فرسودگی شغلی در کارکنان شرکت آب (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم اجتماعی
3 بررسی رابطه بین هوش فرهنگی و بهزیستی روانشناختی با اعتیاد به اینترنت در جوانان (دریافت مقاله) نهمین کنگره بین المللی روان درمانی (اجلاس آسیایی در بستر ارزش های فرهنگی)
4 بررسی رابطه کیفیت زندگی با سرمایه اجتماعی و چش مانداز زمان در بیماران نابارور (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی نوآوری های اخیر در روانشناسی،مشاوره و علوم رفتاری
5 بررسی رابطه میان افکار خودکشی و بهزیستی دانشجویان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت، حسابداری، علوم انسانی و بانکداری اسلامی
6 بررسی طرحواره های ناسازگار اولیه در بیماران مبتلا به سندرم روده تحریک پذیر (IBS) (دریافت مقاله) نخستین همایش جامع بین المللی روانشناسی ، علوم تربیتی و علوم اجتماعی
7 بررسی میزان فراوانی علایم اضطرابی در بیماران مبتلا به اختلال گوارشی سندرم روده تحریک پذیر، شهرستان کرج (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم اجتماعی
8 تعیین میزان تاثیر کم رویی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر پایه دوم مقطع متوسطه تهران، سال تحصیلی 95-1394 (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم اجتماعی
9 درمان شناختی رفتاری در سوء مصرف مواد مخدر (دریافت مقاله) پنجمین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی وروانشناسی، آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران
10 ر ابطه عامل فرا شناخت با میزان استرس ادراک شده در کارکنان بانک کشاورزی استان البرز (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سراسری دانش و فناوری علوم تربیتی مطالعات اجتماعی و روانشناسی ایران
11 رابطه سبک زندگی اسلامی و سلامت عمومی در دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی کرج (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم تربیتی و روانشناسی معنویت و سلامت
12 رابطه فرسودگی شغلی با میزان استرس ادراک شده در کارکنان بانک کشاورزی استانالبرز (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم اجتماعی
13 رابطه کمال گرایی با استرس ادراک شده در کارکنان بانک کشاورزی استان البرز (دریافت مقاله) چهارمین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی وروانشناسی، آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران
14 رابطه مهارت های اجتماعی و خودکارآمدی با سلامت روان زنان سرپرست خانوار کمیته امداد امام خمینی(ره)شهرستان کرج (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سراسری دانش و فناوری علوم تربیتی مطالعات اجتماعی و روانشناسی ایران
15 مروری بر مفاهیم خرد در چهارچوب مدیریت و سازمان ها (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی پژوهش های نوین ایران و جهان در مدیریت، اقتصاد و حسابداری و علوم انسانی
16 مقایسه توانمندی روانشناختی زنان سرپرست خانوار تحت آموزش مهارتهای زندگی با زنان سرپرست خانوار آموزش ندیده مطالعه موردی: زنان سرپرست خانوار کمیته امدادخمینی (ره) استان البرز (شهرستان کرج) (دریافت مقاله) کنفرانس جهانی روانشناسی و علوم تربیتی، حقوق و علوم اجتماعی در آغاز هزاره سوم