خانم مینا بختیاری

مینا بختیاری

خانم مینا بختیاری

Mina Bakhtiari

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی خانم مینا بختیاری در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
کارشناس نشریهفصلنامه پژوهش های جدید در مدیریت و حسابداری

سمتهای علمی و اجرایی خانم مینا بختیاری در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
دبیر اجرایی سومین همایش ملی فناوری نانو از تئوری تا کاربرد موسسه آموزش عالی جامی، اصفهان بهمن 1393
دبیر اجرایی چهارمین همایش ملی کاربردهای شیمی در فناوری های نوین موسسه آموزش عالی جامی، اصفهان آبان 1393
دبیر اجرایی اولین همایش ملی جریان سیال انتقال حرارت و جرم موسسه آموزش عالی جامی، اصفهان بهمن 1393

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارزیابی مسولیت های اجتماعی از طریق پیاده سازی سیستم ارزیابی متوازن (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی حسابداری و مدیریت
2 زنجیره ارزش و هزینه یابی در حسابداری (دریافت مقاله) همایش منطقه ای مباحث نوین در حسابداری
3 مدیریت تغییر مبنا در حسابداری دولتی به منظور افزایش ظرفیت مسئولیت پاسخگویی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی رویکردهای نوین در حسابداری دولتی
4 مفهوم حسابداری اجتماعی و هزینه های آن (دریافت مقاله) اولین همایش ملی حسابداری و مدیریت
5 مفهوم حسابداری اجتماعی و هزینه های آن (دریافت مقاله) اولین همایش ملی حسابداری و مدیریت
6 نقش مدیریت کیفیت جامع در بهبود صنعت گردشگری (دریافت مقاله) همایش بررسی راهکارهای ارتقاء مباحث حسابداری مدیریت در صنعت