خانم دکتر صدیقه طوافیان

دکتر صدیقه طوافیان دانشیار، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

خانم دکتر صدیقه طوافیان

Dr. Sedighe Tavafian

دانشیار، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی خانم دکتر صدیقه طوافیان در مجلات و ژورنالها