خانم دکتر گیتی ترکمن

دکتر گیتی ترکمن استاد دانشگاه تربیت مدرس

خانم دکتر گیتی ترکمن

Dr. Giti Torkman

استاد دانشگاه تربیت مدرس

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی خانم دکتر گیتی ترکمن در مجلات و ژورنالها