آقای دکتر سعید منتظر المهدی

دکتر سعید منتظر المهدی

آقای دکتر سعید منتظر المهدی

Dr. Saeid Montazeralmahdi

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر سعید منتظر المهدی در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
رئیس کنفرانس همایش بین المللی سیمای حضرت محمد (ص) در هنر و رسانه با رویکرد صلح جهانی معاونت اجتماعی ناجا، تهران فروردین 1396