آقای دکتر سیدفواد آقا میری

دکتر سیدفواد آقا میری معاونت پژوهشی موسسه آموزش عالی جامی

آقای دکتر سیدفواد آقا میری

Dr. Seyedfuad Aghamiri

معاونت پژوهشی موسسه آموزش عالی جامی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر سیدفواد آقا میری در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
دبیر کنفرانس چهارمین همایش ملی کاربردهای شیمی در فناوری های نوین موسسه آموزش عالی جامی، اصفهان آبان 1393
عضو کمیته علمی – هیات داوران اولین همایش ملی جریان سیال انتقال حرارت و جرم موسسه آموزش عالی جامی، اصفهان بهمن 1393
دبیر کنفرانس ششمین همایش ملی و نخستین همایش بین المللی کاربردهای شیمی در فناوری های نوین موسسه آموزش عالی جامی، اصفهان دی 1395
عضو کمیته علمی – هیات داوران پنجمین همایش ملی فناوری نانو از تئوری تا کاربرد موسسه آموزش عالی جامی، اصفهان بهمن 1395
عضو شورای سیاستگذاری – راهبردی هفتمین همایش ملی فناوری نانو از تئوری تا کاربرد موسسه آموزش عالی جامی، تهران تیر 1398