آقای دکتر احمد سواری

دکتر احمد سواری استاد دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر

آقای دکتر احمد سواری

Dr. Ahmad Savari

استاد دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر احمد سواری در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
دبیر علمی دومین همایش ملی توسعه پایدار دریا محور دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر، خرمشهر بهمن 1395

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 Serum Biochemical Change Induced by In vitro Sub Chronic Mercury Chloride in Y ellowfm Sea Bream (Acanthopagrus latus) (دریافت مقاله) فصلنامه انرژی و محیط زیست ایران دوره: 2، شماره: 3
2 بررسی سطوح مختلف اسید آمینه متیونین بر فاکتورهای رشد و ترکیبات بدن بچه فیل ماهیان جوان Huso huso (دریافت مقاله) فصلنامه دامپزشکی دوره: 23، شماره: 4
3 بررسی ن وسانات پروژسترون طی اولین سیکل رهاسازی مواد تناسلی در صدف Pinctada radiata (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی دوره: 52، شماره: 4
4 تغییرات هورمو نهای تیروئیدی در فصل تولیدمثل گربه کوسه لکه دارChiloscyllium punctatum در خلیج فارس (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی دوره: 70، شماره: 2
5 سازگاری های فراساختاری آبشش ماهی شانک زردباله (Acanthopagrus latus) تحت شرایط اسمزی مختلف (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی دوره: 67، شماره: 2
6 مطالعه ساختار اکولوژیکی جمعیت ستاره دریایی Aquilonastra burtonii(Gray, 1840) در نواحی جزرومدی خلیج چابهار (دریافت مقاله) فصلنامه دریا و کشتی دوره: 4، شماره: 2
7 مطالعه ساختار ماکروسکوپی و میکروسکوپی غده جنسی خیار دریایی (Holothuria leucospilota) (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی دوره: 66، شماره: 3
8 مطالعه هیستوپاتولوژیک پوست و روده در ماهی قزل آلای رنگین کمان پرورشی مبتلا به Lactococcus garvieae (دریافت مقاله) فصلنامه دامپزشکی دوره: 27، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر پساب پالایشگاه نفت آبادان بر کیفیت آب و ماکروبنتوزهای مناطق مجاور ورودی به رودخانه اروند (دریافت مقاله) دومین همایش ملی توسعه پایدار دریا محور
2 اثر دما بر پراکنش و فراوانی رده لارواسه(غلافداران پلاژیک)،در آبهای پیرامون جزیره هرمز (دریافت مقاله) همایش بین المللی خلیج فارس
3 اثرات فناوری نانودرمحیط زیست وکشاورزی ونقش بیوتکنولوژی در برنامه توسعه پایدار جهانی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی نانو از سنتز تا صنعت
4 ارزشگذاری اقتصادی منابع زیست محیطی سواحل استان خوزستان(بازه مکانی آبادان_ماهشهر) (دریافت مقاله) اولین همایش منطقه ای محیط زیست و آلاینده ها
5 ارزیابی آب رودخانه کرخه از جنبه شرب بر اساس نظام شاخص کیفی آب ( مطالعه موردی: ایستگاه های عبدالخان و حمیدیه ) (دریافت مقاله) یازدهمین همایش ملی بهداشت محیط
6 ارزیابی تغییر درمیزان آنزیم های آمینوترانسفرازی ( ALT و AST ) بافت کبد ماهی کفشک راست گرد (Euryglossaorientalis) درمواجهه با آلودگی های محیطی خور موسی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه پایدار دریا محور
7 ارزیابی زیست محیطی فلزات(سرب روی کادمیوم و نیکل)در رسوبات رود خانه شاوور درفصول زمستان، بهار،تابستان، پاییز (دریافت مقاله) سومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
8 ارزیابی و بررسی آلودگی دررودخانه اروند (دریافت مقاله) اولین همایش ملی جریان و آلودگی آب
9 استفاده از سنجنده های مختلف ماهواره ای در تعیین کلروفیل منابع آبی وبررسی این روشها در اندازه گیری کلروفیل آبهای جنوب استان (دریافت مقاله) هفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
10 استفاده از شاخص های تنوع Shannon-Wiener و غالبیت Simpson در بزرگ بی مهرگان درون رسوب زی جهت ارزیابی وضعیت اکولوژیک اکوسیستم های سواحل ماسه ای بندر دلوار(بوشهر) (دریافت مقاله) همایش بین المللی خلیج فارس
11 الگوریتم های تکاملی و زمانبندی تعادل بار درمحاسبات ابری (دریافت مقاله) اولین همایش تخصصی علوم، فناوری و سامانه های مهندسی برق
12 الگوریتم های تکاملی وزمانبندی تعادل باردرمحاسبات ابری (دریافت مقاله) اولین همایش ملی رویکردهای نوین در مهندسی کامپیوتر و بازیابی اطلاعات
13 الگوریتم های زمانبندی آگاه برای پردازش گرافهای بزرگ در ابر (دریافت مقاله) همایش ملی مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات
14 الگوریتم های زمانبندی آگاه برای پردازش گرافهای بزرگ در ابر (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی نوآوری در مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات
15 الگوریتم های یافتن جریان بیشینه در گراف های مسطح (دریافت مقاله) همایش ملی الکترونیکی دستاوردهای نوین در علوم مهندسی و پایه
16 اندازه گیری هیدروکربنهای نفتی (PHC’s) در سواحل منطقه بهرگان. (دریافت مقاله) ششمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی
17 انطباق میزان خروجی پساب های صنایع اهواز با استانداردهای جهانی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی پدافند غیر عامل در علوم دریایی
18 Future development planning for the Qheshm Island within the framework of an integrated land use plan. (دریافت مقاله) پنجمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی
19 Invistigating breakwater influence on vertical displacement with Experimental model (دریافت مقاله) نهمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی
20 Regional and temporal biomonitoring of Lead and Mercury in barnacle's soft tissues and sediment from Imam Khomeini Port during cold and warm seasons (دریافت مقاله) نهمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی
21 بحران زیست محیطی ناشی از ورود پسابهای شهری به اکوسیستم های آبهای شیرین ( مطالعۀ موردی – رودخانه کارون ) (دریافت مقاله) سومین همایش ملی بحرانهای زیست محیطی ایران و راهکارهای بهبود آنها
22 برررسی خصوصیات ریخت شناسی مدوزکیسه تنان راسته سیفونوفورا cnidari : Siphonophorae در آبهای ساحلی بندرعباس (خلیج فارس) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی توسعه پایدار دریا محور
23 بررسی آزمایشگاهی تاثیر مو ج شکن بر جابجایی سازه شناور (دریافت مقاله) نهمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی
24 بررسی آلودگی غلظت فلزات سنگین دریاچه آبی سد مخزنی سنته رودخانه خورخوره چای (دریافت مقاله) هفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
25 بررسی اثرات برخی غذاهای موجود بر روی رشد پست لارو میگوی سفید هندی (Penaeus indicus) (دریافت مقاله) ششمین همایش علوم و فنون دریایی
26 بررسی اثرات صید ترال روی گونه های ماهی در آبهای ساحلی شمال غرب خلیج فارس (دریافت مقاله) سومین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست
27 بررسی اثرات نانوذرات نقر بر فاکتورهای آنزیمی کبد ماهی شانک زردباله در سواحل شمالی خلیج فارس (دریافت مقاله) بیستمین همایش صنایع دریایی
28 بررسی بلوغ جنسی و فصل تخم ریزی ماهی گوازیم Nemipterus japonicus بر اساس شاخص بدنی گناد GSI) در سواحل خوزستان(شمال خلیج فارس) (دریافت مقاله) همایش بین المللی خلیج فارس
29 بررسی پارامترهای هیدرولوژی و بیولوژیکی آبهای ساحلی رودخانه اروند با تأکید براعمال مدیریت یکپارچه نوار ساحلی (دریافت مقاله) چهاردهمین همایش صنایع دریایی
30 بررسی پدیده یوتریفیکاسیون با استفاده از شاخص تریکس (TRIX) در رود خانه کرخه (دریافت مقاله) سومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
31 بررسی پراکنش و تاکسونومیک خرچنگ های حقیقی (Decapoda: Brachyuran) در نواحی بین جزر و مدی دریای عمان و نقش آن ها در توسعه صنعت اکوتوریسم ساحلی منطقه (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران
32 بررسی تاثیر پساب صنایع نیشکر در افزایش مقدار آلودگی فلزات سنگین (روی -کادمیوم -سرب وکروم ) در آب رسوب وگیاه (نی) تالاب شادگان (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی علوم، مهندسی و فناوری های محیط زیست
33 بررسی تاثیر پساب صنایع نیشکر در ایجاد پدیده یوتریفیکاسیون در تالاب شادگان (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی علوم، مهندسی و فناوری های محیط زیست
34 بررسی تاثیر تغذیه ماهی شانک زرد باله Acanthopagrus Latus با جیره غذایی حاوی عصاره سویا Glycine max وسیر Allium sativum (دریافت مقاله) دومین همایش ملی توسعه پایدار دریا محور
35 بررسی تغییرات بافت کبد ماهی کفشک زبان گاوی Cynoglossus bilineatus در آبهای ساحلی استان هرمزگان (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم شیمی و مهندسی شیمی و سومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در زیست شناسی
36 بررسی تغییرات زمانی دما و کلروفیل در بازه مکانی عسلویه و بندر دیر(پارس جنوبی تا پارس شمالی) در استان بوشهر با استفاده از تکنیک های سنجش از دور (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین‌المللی اقیانوس‌شناسی خلیج فارس
37 بررسی تکثیر و پرورش هامور ماهی ها در آب های خوزستان (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی ، منابع طبیعی ، محیط زیست و گردشگری
38 بررسی تنوع زیستی اجتماعات ماکروبنتوز با استفاده از شاخص های اکولوژیکی در ابتدای مصب اروند رود (بازه خرمشهر) (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش علوم و فنون دریایی
39 بررسی تنوع زیستی گیاهان تالاب بین المللی شادگان با عملیات صحرایی از سالهای 1384 تا 1394 (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی معماری، شهرسازی، عمران، هنر و محیط زیست؛ افق های آینده، نگاه به گذشته
40 بررسی تنوع و نوسانات فصلی بر پراکنش اجتماعات ماکروبنتوزی رودخانه اروند در محدوده اداره بنادر و دریانوردی خرمشهر (دریافت مقاله) دومین همایش ملی توسعه پایدار دریا محور
41 بررسی توانایی حذف زیستی فلزات سنگین پساب صنعتی توسط دو میکروجلبک Chlorella vulgaris و Nanocloropsisoculata (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه پایدار دریا محور
42 بررسی روند تغییرات کیفی اب اروندرود براساس پارامترهای فیزیکی ـ شیمیایی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست
43 بررسی شاخص (Nematodes/Copepods (N/C به منظور برآورد سطح آلودگی در دو اکوسیستم بین جزر و مدی قلوه سنگی در منطقه دلوار (بوشهر) (دریافت مقاله) همایش بین المللی خلیج فارس
44 بررسی فلز سرب در بافت نرم و سخت بارناکلBalanus amphitrite و رسوبات بندر امام خمینی(ره) و تعیین رابطه این فلز بین رسوب و بافت های بارناکل (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران
45 بررسی قابلیت ریزجلبک Chlorlla sp در حذف زیستی نیترات از پساب بندر خرمشهر تحت تاثیر pH های مختلف (دریافت مقاله) ششمین کنگره سراسری فناوریهای نوین ایران با هدف دستیابی به توسعه پایدار
46 بررسی کیفیت آب رودخانه دز از بازه سد دز تا محل اتصال به کارون با استفاده از نرم افزار NSF (دریافت مقاله) همایش ملی بهره برداری بهینه از منابع آب
47 بررسی کیفیت آب رودخانه دز ازبازه سددز تامحل اتصال به کارون با استفاده ازنرم افزار NSF (دریافت مقاله) اولین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست
48 بررسی کیفیت آب مخازن چاه نیمۀ زابل، گامی موثر در توسعۀ مدیریت منابع آب استان سیستان و بلوچستان (دریافت مقاله) سومین همایش ملی بحرانهای زیست محیطی ایران و راهکارهای بهبود آنها
49 بررسی میزان سرب ، کادمیوم و مس در بافت ماهیچه و کبد ماهی کفشک زبان گاوی پرلکه در دهانه اروند رود (دریافت مقاله) شانزدهمین همایش صنایع دریایی
50 بررسی وشناسایی زیستمندان اروندرود (دریافت مقاله) دومین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست
51 بررسی وضعیت سلامت آبسنگهای مرجانی خلیج نایبند با استفاده از روش Coral watch (دریافت مقاله) سومین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست
52 بررسی هیدرو کربن های آروماتیک چند حلقه ای (PAHs) در آب منطقه خور موسی (دریافت مقاله) اولین همایش منطقه ای محیط زیست و آلاینده ها
53 بررسیتغییراتوابسته به رشد و تغییرات فصلی جیره غذاییبچه ماهیان شوریده ruberOtolithes و بچه ماهیان شبه شوریده دهان کوچک Johnius bleangerii درآبهای ساحلیشمال غرب خلیج فارس( استان خوزستان) (دریافت مقاله) همایش بین المللی خلیج فارس
54 برنامه پایش زیست محیطی رودخانه کارون (دریافت مقاله) اولین همایش ملی پدافند غیر عامل در علوم دریایی
55 برنامه ریزی و مدیریت مناطق ساحلی، برنامه ریزی توسعه آتی جزیره قشم (دریافت مقاله) پنجمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی
56 بکار گیری محاسبات نرم برای تست نرم افزار های شی گرا (دریافت مقاله) همایش ملی مهندسی رایانه و مدیریت فناوری اطلاعات
57 پایش زمانی و مکانی فلزات سرب و جیوه در بافت نرم بارناکل و رسوبات اسکله های بندر امام خمینی(ره) در طی دوفصل سرد و گرم (دریافت مقاله) نهمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی
58 پراکنش پیکانیان در سواحل شرقی و غربی کانال خور موسی در استان خوزستان (خلیج فارس) (دریافت مقاله) ششمین همایش علوم و فنون دریایی
59 پراکنش زمانی ماهیان اقتصادی خوریات ماهشهر در ترکیب صید ترال کف (دریافت مقاله) همایش بین المللی خلیج فارس
60 پراکنش وترکیب گونه ای میگوهای پنائیده خوریات ماهشهر در ترکیب صید ترال کف (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تالاب های ایران
61 پیامد حضور هیدروکربنهای نفتی (PHC's) در رسوبات و تاثیر آن در پخش و پراکنش نرمتنان منطقه بهرگان (دریافت مقاله) ششمین همایش علوم و فنون دریایی
62 تاثیر سازه های بتنی بر روی تنوع زیستی و فرآوانی ماکروبنتوزهای منطقه بحرکان خوزستان (دریافت مقاله) بیستمین همایش صنایع دریایی
63 تأثیر فلز سنگین کادمیم بر گونه های جلبکی (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی بهداشت محیط
64 تجزیه و تحلیل توافق نامه پاریس در مورد کنواسیون تغییرات اقلیمی ونقش جایگاه ایران (دریافت مقاله) کنگره بین المللی جامع محیط زیست ایران
65 تشخیص اکوستیک پراکنش جوامع ماکروبنتوزی در آبهای کم عمق سواحل جنوبی ژئوپارک جزیره قشم، خلیج فارس (دریافت مقاله) همایش ملی قشم و چشم انداز آینده
66 تعیین نقش گیاه لویی(Typha Latifolia) ورسوبات در پالایش و تجمع زیستی فلز سرب در رود خانه شاوور در فصول زمستان، بهار، تابستان، پاییز (دریافت مقاله) سومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
67 تفاوت الگوی پخش آلودگی به ازای تفاوت در زمان شروع آلودگی در رودخانه اروند (دریافت مقاله) دومین همایش ملی توسعه پایدار دریا محور
68 حذف زیستی فلز سنگین روی از پساب بندر خرمشهر به وسیله ریزجلبک . Chlorella sp در pH های مختلف (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی پژوهش های نوین علوم طبیعی و زیستی در ایران و جهان
69 ردیابی اکولوژیکی تغییرات میزان و پراکندگی فسفات آب تالاب شادگان با استفاده از سنجش از راه دور و عملیات میدانی (از سال 2000 تا 2015 میلادی) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی معماری، شهرسازی، عمران، هنر و محیط زیست؛ افق های آینده، نگاه به گذشته
70 ردیابی وضعیت خشکسالی و ترسالی تالاب بین المللی شادگان با کمک مدلینگ شاخص SPEI (از سال 1960 تا 2015) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی معماری، شهرسازی، عمران، هنر و محیط زیست؛ افق های آینده، نگاه به گذشته
71 رسوبات سد سفیدر.د و اثرات زیست محیطی آن (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی سواحل و بنادر و سازه های دریایی
72 روندیابی تغییرات غلظت پارامترهای کیفیت آب در پائین دست رودخانه بر شبکه های آبیاری و زهکشی (مطالعه موردی: کشت و صنعت فارابی) (دریافت مقاله) اولین همایش منطقه ای بهره برداری از منابع آب حوضه های کارون و زاینده رود (فرصتها و چالشها)
73 شناسایی کیفی آب وعوامل آلاینده تالاب هورالعظیم وارائه راهکارهای مدیریتی کاهش دهنده آلاینده ها (دریافت مقاله) سومین همایش ملی بحرانهای زیست محیطی ایران و راهکارهای بهبود آنها
74 ضرورت استفاده از شاخص های زیستی در تعیین کیفیت آب رودخانه کارون (دریافت مقاله) اولین همایش منطقه ای بهره برداری از منابع آب حوضه های کارون و زاینده رود (فرصتها و چالشها)
75 ضرورت انجام لایروبی و ارزیابی اثرات ناشی از لایروبی موردکاوی: بندر امام خمینی (ره) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی توسعه پایدار دریا محور
76 ظرفیت آنتی اکسیدانی خرچنگ آبی (portunus pelagicus و اثر آن در مهار استرسهای اکسیداتیو در محیط آزمایشگاهی (دریافت مقاله) همایش منطقه ای غذا و بیوتکنولوژی
77 عملکرد میکروجلبک کلرولا در کاهش TPH (کل هیدروکربن های نفتی) در گل حفاری و آب (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و سومین همایش ملی بهداشت محیط، سلامت و محیط زیست پایدار
78 کارائی روش مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی در برآورد میزان بهره وری منابع زیست محیطی سواحل خوزستان(بازه مکانی آبادان_ماهشهر) (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی بحرانهای زیست محیطی ایران و راهکارهای بهبود آنها
79 کاربرد الگوریتم کلونی مورچگان در مدییت شبکه آبرسانی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی نوآوری در مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات
80 کاربرد تکنیکهای سنجش از دور (R.S) و (GIS) در تخمین تولید اولیه (فیتوپلانکتونهای) سواحل جزیره قشم و تنگه هرمز (دریافت مقاله) ششمین همایش علوم و فنون دریایی
81 مطالعه تغییر درمیزان انزیم های آمینو ترانسفرازی (ALT و AST) کبد ماهی شانک زرد باله Acanthopagruslatus درمواجهه با استرس آلودگی های محیطی خورموسی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه پایدار دریا محور
82 مطالعه نوسانات پارامترهای فیزیکوشیمیایی رودخانه بهمنشیر در وضعیتهای مختلف کشندی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی پدافند غیر عامل در علوم دریایی
83 مطالعه و بررسی میزان تغییرات پاتولوژیک بافت کلیه ماهیان شانک زرد باله Acanthopagruslatus و کفشک راست گردEuryglossaorientalis در مواجهه با آلودگی های محیطی خور موسی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه پایدار دریا محور
84 معرفی گونه های غالب خارپوستان در نواحی بین جزرومدی خلیج چابهار (دریافت مقاله) همایش بین المللی خلیج فارس
85 مقایسه آلایندههای فلزی رسوبات رودخانه بهمنشیر متأثر از پسابهای وارده با استانداردهای جهانی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی پدافند غیر عامل در علوم دریایی
86 مقایسه آلایندههای فلزی رسوبات رودخانه بهمنشیر متأثر از پسابهای وارده با استانداردهای جهانی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی پدافند غیر عامل در علوم دریایی
87 مقایسه ارزیابی سلامت اکولوژیک نواحی ساحلی و خوریات خوزستان با استفاده از شاخص نسبت پلیکت های فرصت طلب/آمفی پدا(BOPA) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه پایدار دریا محور
88 مقایسه غلظت هیدروکربن های آروماتیک سرطانزا و غیرسرطانزا دررسوبات سواحل استان هرمزگان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم زیستی
89 مقایسه موفولوژی سطح خارجی بدن حلزون های مخروطی جزیره قشم (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و تکنولوژی
90 نقش سازه های مصنوعی در افزایش تنوع گونه ای اسفنج ها در شمال غربی خلیج فارس (سواحل بحرگان) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست
91 وضعیت پوشش گیاهی تالاب بین المللی شادگان با استفاده از شاخص NDVI در سنجش از راه دور (سال 2000 تا 2015 میلادی) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی معماری، شهرسازی، عمران، هنر و محیط زیست؛ افق های آینده، نگاه به گذشته
92 یک روش مناسب جهت جداسازی کونوپپتیدهای حلزون های ،Tricine-SDS-PAGE مخروطی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی توسعه پایدار دریا محور