آقای محمد مرادی شهر بابک

محمد مرادی شهر بابک استاد

آقای محمد مرادی شهر بابک

Mohamad Moradi Shahre Babak

استاد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای محمد مرادی شهر بابک در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
سردبیرفصلنامه علوم دامی ایران

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 مطالعه چند شکلی بخشی از اگزون و اینترون 2 زن لپتین و شناسایی SNP ها در این جایگاه در بز نژاد مهابادی با روش PCR- SSCP (دریافت مقاله) مجله تحقیقات دام و طیور دوره: 2، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آنالیز شبکه تنظیمی رونویسی در ژنهای با بیان بالا در بافت چربی (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران
2 اثر انتخاب ژنومی و رایج دو صفتی بر واریانس و همبستگی ژنتیکی بین صفات (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران
3 ارزیابی مؤلفه های میزان شیرتولیدی و دوره شیردهی بر عملکرد تولید مثلی گاوهای هلشتاین ایران (دریافت مقاله) اولین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
4 بررسی برخی عوامل محیطی موثر بر صفات رشد و پشم تولیدی سالیانه در گوسفند نژاد کرمانی (دریافت مقاله) دومین سمینار پژوهشی گوسفند و بز کشور
5 بررسی پلی‌مورفیسم بیوشیمیایی خون کامل و تعیین فراوانی ژنی L و H و ارتباط این پلی‌مورفیسم با سایر الکترولیت‌های خون کامل (Na, Mg, Ca) در نژاد بومی گوسفند کرمانی و ارتباط آن با صفات تولید (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی بیوتکنولوژی ایران
6 بهینه سازی اصلاح نژاد گوسفندان لری بختیاری در سیستم روستایی (دریافت مقاله) دومین سمینار پژوهشی گوسفند و بز کشور
7 پاسخ های انتخاب مستقیم و همبسته برای کل وزن شیرگیری به ازای هر میش در معرض آمیزش در گوسفند لری بختیاری (دریافت مقاله) دومین سمینار پژوهشی گوسفند و بز کشور
8 تأثیر توارث پذیری، تعداد افراد جمعیت مرجع و تراکم نشانگرها بر صحت ارزشهای اصلاحی ژنومی تک صفتی و دوصفتی (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران
9 تحلیل هزینه - فایده و تعیین ضرایب اقتصادی صفات گوسفندان لری بختیاری در سیستم روستایی (دریافت مقاله) دومین سمینار پژوهشی گوسفند و بز کشور
10 تعیین برخی عوامل مؤثر بر عملکرد تولید مثل درگله های گاو هلشتاین (دریافت مقاله) اولین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
11 شناسایی ژن های مهم در متابولیسم چربی با استفاده از آنالیز EST و آنالیز پروموتور این ژنها (دریافت مقاله) هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران