آقای دکتر سیدمحمدتقی فاطمی قمی

دکتر سیدمحمدتقی فاطمی قمی استاد  دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

آقای دکتر سیدمحمدتقی فاطمی قمی

Dr. Seyed Mohamad Taghi Fatemi-Ghomi

استاد دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر سیدمحمدتقی فاطمی قمی در مجلات و ژورنالها

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارائه یک مدل زمان بندی جرثقیل محوطه در ترمینالهای کانتینری (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی حمل و نقل دوره: 2، شماره: 1
2 ارائه یک مدل زمان بندی جرثقیل محوطه در ترمینالهای کانتینری (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی حمل و نقل دوره: 2، شماره: 4
3 برآورد فاصله ای ضریب کارایی فرآیند (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت تولید دوره: 19، شماره: 4
4 تحلیل واریانس فرآیند برای C pk با وجود خودهمبستگی داده ها (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت تولید دوره: 19، شماره: 1
5 سیستم پشتیبانی تصمیم گیری برای اندازه گیری و سیستم دینامیکی برای تحلیل بهره وری منابع انسانی دانشکار (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش مهندسی ایران دوره: 11، شماره: 44
6 طراحی اقتصادی پروفایل های خطی ساده (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت تولید دوره: 24، شماره: 4
7 محاسبه نقطه سفارش مجدد در حالت فازی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت صنعتی دوره: 2، شماره: 7
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارائه مدل یکپارچه برای کالاهای فساد پذیر با تقاضای وابسته به موجودی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت
2 ارائه یک الگو برای تجزیه و ترکیب مسائل برنامه ریزی تولید چند مرحله ای – چند محصولی و چند پریودی با محدودیت ظرفیت تولید (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی مهندسی صنایع
3 ارائه یک الگوریتم pso ترکیبی برای حل مساله بالانس خط مونتاژ چندمعیاره با درنظر گرفتن زمان های عملیات منعطف و اثریادگیری (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
4 ارایه رویکردی جدید برای ارزیابی پروژه در روش مدیریت زنجیره بحرانی (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه
5 ارایه یک مدل لجستیک بشردوستانه مکانیابی- مسیریابی تحت عدم قطعیت تقاضا و منابع (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
6 ارزیابی آسیب پذیری ساختمان ها در برابر زلزله (مطالعه موردی بخش میانی شهر کرمانشاه) (دریافت مقاله) همایش ملی معماری پایدار و توسعه شهری
7 ارزیابی ریسک خطر محور با مقایسه دو رویکرد AHP و TOPSIS فازی (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
8 استفاده از روش تبدیل دیفرانس در حل معادلات شیبدار سری های زمانی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع
9 استفاده از سریهای زمانی در تشخیص زمان مناسب برای انجام فعالیتهای نگهداری و تعمیرات در یک شرکت قطعهسازی خودرو، همراه با تحلیل عوامل موثر بر وقوع خرابی به کمک روش FMEA (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی علوم و مهندسی
10 بازیابی تجهیزات الکتریکی و الکترونیکی بر اساس ابعاد محیط زیستی، اقتصادی و اجتماعی توسعه پایدار (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت انرژی و محیط زیست
11 بررسی اثرات فرهنگ سازمانی و فشارهای محیطی روی عملکرد پروژه IT (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع
12 بررسی هزینه های غیر خطی نسبت به زمان در سیستم PERT/Cost (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه
13 بهینه سازی سفارش دهی، ارسال و قیمت گذاری در یک زنجیره تامین دوسطحی با درنظر گرفتن تقاضای وابسته به قیمت (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
14 بهینه سازی سیاست های قیمت گذاری و سفارش دهی در یک زنجیره تامین دو سطحی با تقاضای وابسته به موجودی و قیمت (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
15 توسعه یک مدل چندهدفه با رویکرد بهینه سازی استوار در دوران پیش و پس از فاجعه تحت عدم قطعیت تقاضا و منابع (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
16 حل مسئله موجودی یکپارچه فروشنده-خریدار در فرآیند تولیدی ناقص (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت،مهندسی صنایع، اقتصاد و حسابداری
17 حل مسیله زمانبندی پروژه فازی با منابع محدود با استفاده از الگوریتم های شبیه سازی تبرید، بهینه سازی ازدحام ذرات و رقابت استعماری (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و سیستم­ها
18 دسته بندی جدید برای تعیین سیاست انبارش مناسب در تخصیص مکان انبارش / بازیابی کالا (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
19 زمان بندی تولید در زنجیره تامین ساخت بر اساس سفارش (دریافت مقاله) سومین کنفرانس نوآوری های اخیر در مهندسی صنایع و مهندسی مکانیک
20 زمان بندی تولید کارگاهی در حالت پویا با هدف حداقل سازی هزینه های دیرکرد و فروش از دست رفته (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی مهندسی صنایع
21 زمان بندی تولید و تحویل انباشته های اقتصادی در زنجیره های تامین (دریافت مقاله) اولین کنفرانس لجستیک و زنجیره تامین
22 زمانبندی کارخانه های موازی توزیع شده با ماشینهای موازی (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
23 طراحی یک روش ابتکاری برای شناسایی نوع تغییر در فرایند اتورگرسیو درجه یک (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی مهندسی صنایع
24 طراحی یک سیستم خبره و تلفیق با فرایند تحلیل سلسله مراتبی به منظور ارزیابی و انتخاب سازندگان قطعات در زنجیره تامین (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی مهندسی صنایع
25 مدل چندهدفه انتخاب تامین­کننده برای حالت چندکالایی با درنظرگرفتن محدودیت­های فازی و پارامترهای احتمالی در شرایط تخفیف (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
26 مدل قیمت گذاری برای یک سیستم تولیدی حلقه بسته با در نظر گرفتن اختلال در جمع آوری محصولات بازگشتی و در نظر گرفتن طبقه بندی کیفیت (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات
27 نگرشی جدید در مسایل تصمیم گیری چند معیاره با استفاده از مفهوم خوشه بندی در فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت