آقای دکتر رسول زرگرپور

دکتر رسول زرگرپور استاندار اصفهان

آقای دکتر رسول زرگرپور

Dr. Rasol Zargarpor

استاندار اصفهان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر رسول زرگرپور در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
ریاست عالی کنگره دومین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان شهریور 1395
ریاست عالی همایش اولین همایش ملی عرضه و تقاضای آب شرب و بهداشت، چالش ها و راهکارها دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان مهر 1395