آقای دکتر محمود مدرس هاشمی

دکتر محمود مدرس هاشمی ریاست دانشگاه صنعتی اصفهان

آقای دکتر محمود مدرس هاشمی

Dr. Mahmoud Modareshashemi

ریاست دانشگاه صنعتی اصفهان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر محمود مدرس هاشمی در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
رئیس کنفرانس دومین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان شهریور 1395

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آشکارسازی CFAR با کمک تبدیل موجک در محیطهای ناهمگن (دریافت مقاله) پانزدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران
2 استفاده از بسط چبی شف در تعیین طیف دو بعدی رادار های روزنه مصنوعی دو پایه (دریافت مقاله) بیستمین کنفرانس مهندسی برق ایران
3 استفاده از معیارهای آنتروپی و کنتراست جهت بهینه سازی روش STFT در استخراج تصاویر ISAR (دریافت مقاله) سیزدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران
4 بررسی دیاگرام حالت کدهای بلوکی فضا- زمان در کانالهای فرکانس انتخابی (دریافت مقاله) دوازدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران
5 پردازش وفقی فضا زمان به روش حوزه داده مستقیم D3 STAP برای حذف تداخل در رادار هواپایه (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی اویونیک ایران
6 پردازشگرML-CFAR تعمیم یافته برای آشکارسازی اهداف راداری در کلاتر ویبول (دریافت مقاله) بیستمین کنفرانس مهندسی برق ایران
7 پنهاننگاری پر ظرفیت با حداقل سازی تغییرات هیستوگرام تصویر (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس انجمن رمز ایران
8 تعمیم پردازشگرهای CFAR هوشمند به رادارهای WSA-MIMO (دریافت مقاله) بیستمین کنفرانس مهندسی برق ایران