آقای عیسی متقی زاده

عیسی متقی زاده دانشیار زبان و ادبیات عربی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

آقای عیسی متقی زاده

Isa Motaghi Zadeh

دانشیار زبان و ادبیات عربی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای عیسی متقی زاده در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
مدیر مسئولدوماهنامه جستارهای زبانی

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارزیابی ترجمه متون ادبی فارسی به عربی براساس مدل کارمن گارسس (پیام رهبر انقلاب به مناسبت موسم حج 1395برای نمونه) (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های ترجمه در زبان و ادبیات عربی دوره: 7، شماره: 16
2 ارزیابی مهارت خواندن دانشجویان کارشناسی رشته زبان و ادبیات عربی (دریافت مقاله) دوماهنامه جستارهای زبانی دوره: 9، شماره: 3
3 بررسی تاثیر مهارتهای تفکر نقادانه بر مهارت درک مطلب متون ادبی دانشجویان رشته زبان و ادبیات عربی در ایران (دریافت مقاله) دوماهنامه جستارهای زبانی دوره: 8، شماره: 2
4 بررسی گونه کاربردی زبان زنانه درمرثیه معاصر (باتاکید برمرثیه های سعاد صباح) (دریافت مقاله) دوماهنامه جستارهای زبانی دوره: 4، شماره: 4
5 بررسی میزان کارآمدی آموزش زبان عربی عمومی درمقطع متوسطه، ازنظر دبیران و دانش آموزان شهر کرمان (دریافت مقاله) دوماهنامه جستارهای زبانی دوره: 6، شماره: 2
6 بررسی و تحلیل نظریه نظم عبدالقاهر جرجانی در پرتو نظریه نقش گرای هلیدی (دریافت مقاله) دوماهنامه جستارهای زبانی دوره: 7، شماره: 2
7 بررسی و نقدمیزان اجرای راهبردهای تدریس متون شعری در دوره کارشناسی رشته زبان و ادبیات عربی (دریافت مقاله) دوماهنامه جستارهای زبانی دوره: 3، شماره: 1
8 تاثیر مسایل ایدیولوژیک در کیفیت ترجمه اخبار عربی بررسی موردی ترجمه خبر شبکه الجزیره در خبرگزاری فارس براساس الگوی جولیان هاوس) (دریافت مقاله) دوماهنامه جستارهای زبانی دوره: 8، شماره: 4
9 تحلیل و ارزیابی افعال سوره مبارکه بقره با رویکرد تجزیه به آحاد واژگان (دریافت مقاله) دوماهنامه جستارهای زبانی دوره: 8، شماره: 1
10 تحلیل و بررسی عوامل ضعف دانشجویان رشته زبان و ادبیات عربی در مهارت های زبانی از دیدگاه استادان و دانشجویان این رشته (دریافت مقاله) دوماهنامه جستارهای زبانی دوره: 1، شماره: 1
11 جایگاه ادبیات در آثار امام صادق علیه السلام بررسی موردی: توصیه های امام صادق (ع) (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های ترجمه در زبان و ادبیات عربی دوره: 2، شماره: 3
12 جایگاه ادبیات در آثار امام صادق علیه السلام بررسی موردی: توصیه های امام صادق (ع) (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های ترجمه در زبان و ادبیات عربی دوره: 2، شماره: 3
13 زیبایی شناسی ضرب آهنگ در سوره های نازعات و تکویر (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های ادبی - قرآنی دوره: 5، شماره: 1
14 معنیشناسی حرف فاء در قرآن و چالشهای ترجمه آن به زبان فارسی با تکیه بر دستور زبان عربی (بررسی موردی ترجمههای الهی قمشهای، فولادوند و خرمشاهی) (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های ترجمه در زبان و ادبیات عربی دوره: 6، شماره: 14
15 مقایسه ضرب المثل های فارسی و عربی با موضوع سخن از لحاظ واژگانی، نحوی، بلاغی و معناشناسی علمی - پژوهشی (دریافت مقاله) دوفصلنامه ادبیات تطبیقی دوره: 5، شماره: 10
16 میزان اجرای روش ها و فنون تدریس قواعد در مقطع کارشناسی رشته زبان و ادبیات عربی از نظر استادان و دانشجویان (دریافت مقاله) دوماهنامه جستارهای زبانی دوره: 4، شماره: 2
17 میزان توجه مترجمان به عناصر معنایی واژگان در ترجمه اسم های جامد سوره بقره (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های قرآنی دوره: 22، شماره: 82
18 نگاهی به کتاب عربی اول دبیرستان براساس الگوها و ملاک های تحلیل و سازمان دهی محتوا (دریافت مقاله) دوماهنامه جستارهای زبانی دوره: 5، شماره: 2
19 نیازسنجی برنامه درسی مهارت های زبانی در مقطع کارشناسی رشته زبان و ادبیات عربی(تحلیل مشکلات زبانی دانشجویان در مهارت های زبانی) (دریافت مقاله) دوماهنامه جستارهای زبانی دوره: 6، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بررسی تطبیقی درونمایه های مشترک آموزشی در نوشته های مصطفی رحماندوست و عبدالتواب یوسف (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی ادبیات
2 بررسی تطبیقی درونمایههای مشترک آموزشی در نوشته های مصطفی رحماندوست و عبدالتواب یوسف (دریافت مقاله) دومین همایش علوم انسانی اسلامی
3 بررسی روش تربیتی تشویق و تنبیه بر اساس آیات قرآن کریم (دریافت مقاله) سومین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی ایران