آقای دکتر محمدسعید جبل عاملی

دکتر محمدسعید جبل عاملی دانشیار دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه علم و صنعت ایران

آقای دکتر محمدسعید جبل عاملی

Dr. Mohamad Saeed Jabalamel

دانشیار دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه علم و صنعت ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر محمدسعید جبل عاملی در مجلات و ژورنالها

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارائه مدل برنامه ریزی امکانی چند هدفه برای مساله لجستیک امداد (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت تولید دوره: 22، شماره: 1
2 ارائه مدل ترکیبی مکان یابی تسهیلات حساس (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت تولید دوره: 20، شماره: 4
3 بررسی اثر هزینه مشترک سازی در زنجیره های تأمین مبتنی بر سکو (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت تولید دوره: 19، شماره: 4
4 یک مدل برنامه ریزی تصادفی دو هدفه برای طراحی زنجیره امداد باتقاضا، تامین و پارامترهای هزینه ا ی تصادفی (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت تولید دوره: 26، شماره: 3
5 یک مدل جایابی پوشش پیوسته با شعاع پوشش فازی (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت تولید دوره: 27، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارائه چارچوب ارزیابی عملکرد لجستیک امداد در شرایط بحران (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک
2 ارائه یک الگوریتم ترکیبی پیشنهادی در حل مسائل پیچیده جایابی-تخصیص در حال پیوسته (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران
3 ارائه یک الگوریتم ترکیبی ژنتیک در حل مسائل بزرگ جایابی - تخصیص پیوسته (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی مهندسی صنایع
4 ارائه یک سیستم خبره جهت مدیریت ریسک در سازمان های پروژه محور (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک پروژه ها
5 ارایه مدلی جهت ارزیابی ریسک مالی پروژه های BOT براساس چرخه ریسک پروژه (دریافت مقاله) اولین کنفرانس مدیریت اجرایی
6 ارزیابی کیفیت آموزش الکترونیک با بکارگیری تکنیک تصمیم گیری چند معیاره فازی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی آموزش الکترونیک
7 استفاده از مهندسی ارزش در طرح های نیروگاهی (فراتر از الگوی صرفه جویی در هزینه ها) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی نیروگاههای آبی کشور
8 بررسی انواع مدل های مدیریت ریسک پروژه ها و انتخاب مدل مناسب در پروژه های صنعت آب (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک پروژه ها
9 برنامه ریزی ناوگان وسایل حمل و نقل برای توزیع امداد در فاز پاسخ به بحران با در نظر گرفتن اختلال در مسیر (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
10 بهینه سازی محل ایستگاه دوچرخه در برنامه های به اشتراک گذاری دوچرخه با رویکرد نرم افزار GIS (دریافت مقاله) نخستین همایش سیستم های حمل و نقل هوشمند جاده ای
11 تحلیل تصمیم گیری چندشاخصی با گزینه های ترکیبی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی مهندسی صنایع
12 تحلیل عملکرد در فرآیند اجرایی مهندسی ارزش (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی ارزش
13 تشکیل سلول و طراحی چیدمان در سیستم های تولید سلولی (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
14 تلفیق مهندسی ارزش و مدیریت کیفیت فراگیر به منظور بهینه سازی پروژه های عمرانی کشور (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی مدیران کیفیت
15 توسعه یک سیستم اطلاعاتی برای برنامه ریزی و کنترل پروژه با رویکرد زنجیره بحرانی CCPM (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی مهندسی صنایع
16 توسعه یک متدولوژی جامع برای بهینه سازی همزمان پارامترهای پروژه (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه
17 جایگاه مهندسی ارزش در چرخه عمر پروژه ها (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه
18 حل مسائل بزرگ جایابی- تخصیص با استفاده از الگوریتم ترکیبی جستجوی همسایگی متغییر (دریافت مقاله) دومین کنفرانس لجستیک و زنجیره تامین
19 طراحی شبکه زنجیره تامین جهانی با رویکرد لجستیک طرف سوم (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی صنایع
20 طرح مدیریت ادعاها در پروژه های عمرانی( مطالعه موردی) (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه
21 مدل احتمالی مساله مکان یابی تسهیلات وطراحی شبکه ظرفیت دار با درنظر گرفتن سطح سرویس مورد نیاز مشتریان شبکه (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی و چهارمین کنفرانس کنفرانس ملی لجستیک و زنجیره تامین
22 مدل تصمیم چندمعیاره برای برنامه ریزی کاربری اراضی مناطق زلزله زده (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی زلزله (یادواره فاجعه بم)
23 مدل تلفیقی مهندسی ارزش و الگوبرداری (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی مهندسی صنایع
24 مدل چند هدفه پویا جهت مکان یابی مراکز تسهیلات امدادی در لجستیک بحران شهری با در نظر گرفتن نیروی انسانی (مطالعه موردی در شرق شهر تهران) (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
25 مدل سازی شیءگرای فرآیندهای مدیریت پروژه های ساخت با استفاده از UML (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه
26 مدل مکانیابی همزمان تسهیلات و نقاط انتقال درشبکه (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدل سازی غیر خطی و بهینه سازی
27 مدیریت ریسک و مهندسی ارزش (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی مهندسی صنایع
28 مرور و طبقه بندی مدلهای زمانبندی پروژه با در نظر گرفتن محدودیت منابع (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی مهندسی صنایع
29 مساله حداکثر پوشش با در نظر گرفتن پوشش تدریجی و شعاع متغیر (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
30 مسئله استقرار پویای تسهیلات با کاربرد الگوریتم ICDE (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
31 مقایسه تطبیقی سطح تکنولوژی پیل سوختی ایران با چند کشور پیشرو با استفاده از مدل قابلیت تکنولوژیکی (دریافت مقاله) بیست و دومین کنفرانس بین المللی برق
32 مقایسه تطبیقی سطح تکنولوژیک پیل سوختی ایران با چند کشور پیشرو با استفاده از مدل قابلیت تکنولوژیکی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک
33 مکانیابی تسهیلات در برنامه ریزی لجستیک امداد (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران