آقای دکتر فردوس آقا گل زاده

دکتر فردوس آقا گل زاده دانشیار زبان شناسی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

آقای دکتر فردوس آقا گل زاده

Dr. Ferdos Agha Gol Zadeh

دانشیار زبان شناسی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر فردوس آقا گل زاده در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
هیات تحریریهدوماهنامه جستارهای زبانی

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بررسی تحولات معنایی و ساخت اطلاع ساخت های نشانداری در فرایند ترجمه از انگلیسی به فارسی (دریافت مقاله) دوماهنامه جستارهای زبانی دوره: 1، شماره: 1
2 بررسی قانون مجاورت هجا در واژه های بسیط زبان فارسی (دریافت مقاله) دوفصلنامه زبان شناسی و گویش های خراسان دوره: 6، شماره: 10