آقای دکتر محمد مدرس یزدی

دکتر محمد مدرس یزدی استاد دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی شریف

آقای دکتر محمد مدرس یزدی

Dr. Mohammad Moddares Yazdi

استاد دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی شریف

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر محمد مدرس یزدی در مجلات و ژورنالها

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 طراحی مدل ریاضی زمانبندی امتحانات در دانشگاه و تحلیل جواب های حاصل از آن (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت صنعتی دوره: 15، شماره: 44
2 کاربرد مستقیم روش تعادل نش در تحلیل بازی راهبردی بازار برق (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی برق و الکترونیک ایران دوره: 12، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارائه مدل ریاضی غیر خطی به منظور توسعه ظرفیت نیروگاه ها با هدف کنترل دی اکسید کربن (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت
2 ارایه یک سیاست ریسک گریز برای مساله کنترل ظرفیت در مدیریت درآمد شبکه (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و سیستم­ها (ICISE 2016)
3 ارزش گذاری پروژه های توسعه فناوری با استفاده از روش اختیارات حقیقی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی و ششمین کنفرانس ملی مدیریت فناوری
4 بهینه سازی استوار سبد مالی چند دوره ای با استفاده از ارزش در معرض خطر مشروط (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
5 بهینه سازی استوار منابع و مصارف بانک (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران
6 بهینه سازی هم زمان تولید و پایایی سیستم های آبی - حرارتی متوالی به کمک یک الگوریتم ژنتیک خاص (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی صنایع
7 تعیین نقطه تفکیک بهینه درزنجیره عرضه (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مهندسی صنایع
8 رویکرد برنامه ریزی پویای احتمالی استوار برای ارزش گذاری سبد اختیار معامله حقیقی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران
9 رهیافتی نوین در برازش تابع توزیع احتمال به یک جامعه آماری: تصمیم گیری بر روی حدس ها (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی صنایع
10 زمان بندی ارسال و تخصیص قطعات ورودی در یک بارانداز (مطالعه موردی شرکت ایران خودرو) (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
11 شبیه سازی مدیریت درآمد در سیستم های تولیدی ساخت بر اساس سفارش با امکان لغو/ برگشت سفارشات (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
12 شبیه‌سازی و آنالیز حساسیت مدیریت درآمد سیستم‌های تولیدی ساخت بر اساس سفارش (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران
13 قیمت گذاری برنامه ریزی تولید مرجع و تنوع کیفیت (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
14 مدل استوار بهینه‌سازی سبد مالی دارای اختیار معامله (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران
15 مدل برنامه‌ریزی پویای احتمالی برای ارزش‌گذاری پرتفولیویی از حق‌های اختیار حقیقی روی دارایی‌های ریسکی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران
16 مدلی برای انتخاب تامین کنندگان در زنجیره عرضه با هدف کمینه سازی همزمان میانگین و واریانس مدت زمان تحویل (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران
17 مدیریت سبد پروژه ها عامل افزایش بهره وری در شرکتهای چند پروژه ای (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه
18 مدیریت موجودی بانک خون بیمارستان با درنظر گرفتن تقاضای اورژانسی و اولویت های گروه خونی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و سیستم­ها
19 مساله تخصیص درجه دو استوار (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی مهندسی صنایع
20 مساله تخصیص درجه دو استوار و حل آن با روش ابتکاری (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران
21 نرم افزار محاسباتی-کاربردی ویژه لعاب (دریافت مقاله) چهارمین کنگره سرامیک ایران