آقای دکتر ناصر محرم نژاد

دکتر ناصر محرم نژاد

آقای دکتر ناصر محرم نژاد

Dr. Naser Moharamnezhad

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر ناصر محرم نژاد در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
رئیس کنفرانس همایش ملی مقابله با ریزگردها و آلودگی هوا شرکت هوای پاک اندیشان پیشگام - موسسه گروه پژوهشی پویندگان سبز -شرکت عمران زیست پاک بنیان، تهران آبان 1395

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارائه مدل اجرائی مدیریت بهره وری سبز در صنایع نساجی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی نساجی و پوشاک
2 امایش سرزمین از نگاه مدیریت محیط زیست (دریافت مقاله) همایش ملی انسان، محیط زیست و توسعه پایدار
3 بررسی اطلاعات آماری ترافیک تهران بر اساس شاخصهای حمل و نقل پایدار شهری (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران
4 بررسی سیاستگزاریهای حمل و نقل در تهران بزرگ و ارائه استراتژیهای توسعه پایدار حمل و نقل (دریافت مقاله) اولین کنفرانس مهندسی برنامه ریزی و مدیریت سیستم های محیط زیست
5 بررسی عوامل درونی و بیرونی آلودگی صوتی در شهرتهران با استفاده از روش SWOT و ماتریس QSPM (دریافت مقاله) اولین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست
6 بررسی عوامل درونی و بیرونی مدیریت پسماند ها ی شهری در کلان شهرهای کشور با استفاده از روشSWOt وتشکیل ماتریسQSPM (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی مدیریت پسماند
7 تدوین استراتژی توسعه پایدار انرژی در کشور به روش QSPM (دریافت مقاله) اولین همایش ملی جغرافیا، شهرسازی و توسعه پایدار
8 توسعه پایدار فضاهای سبز شهری در شهر تهران (دریافت مقاله) همایش ملی مناسب سازی محیط شهری
9 دیریت ریسک ایمنی،بهداشت کارخانه استحصال طلا (مطالعه موردی: کارخانه زرشوان) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
10 مدل برآورد تقاضای انرژی دربخش خانگی و کاربرد آن درکلانشهر تهران (دریافت مقاله) اولین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست
11 مدیریت پایدار حمل و نقل شهری و راهکارهای آن (دریافت مقاله) سومین کنفرانس منطقه ای مدیریت ترافیک
12 مدیریت لاستیکهای فرسوده د رکشور (دریافت مقاله) اولین همایش فناوریهای پالایش در محیط زیست
13 مدیریت محیط زیست کارخانجات لبنی با استفاده از روش TOPSIS(مطالعه موردی: کارخانه چوپان ) (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست