آقای دکتر محمد رضا حافظ نیا

دکتر محمد رضا حافظ نیا

آقای دکتر محمد رضا حافظ نیا

Dr. Mohammadreza Hafeznia

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر محمد رضا حافظ نیا در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
دبیر کمیته علمی همایش ملی فرآوری پتانسیل های ژئوپلیتیکی توسعه در کرانه های اقیانوسی جنوب شرق ایران پژوهشگاه شاخص پژوه، تهران مهر 1395