آقای برهان منصوری

برهان منصوری دانشجوی دکتری سم شناسی محیط، مرکز تحقیقات بهداشت محیط

آقای برهان منصوری

Borhan Mansouri

دانشجوی دکتری سم شناسی محیط، مرکز تحقیقات بهداشت محیط

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای برهان منصوری در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
سردبیرمجله علوم پزشکی زانکو
هیات تحریریهمجله علوم پزشکی زانکو

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 Assessment of Birjand flood plain water quality by physico-chemical parameters analysis in Iran (دریافت مقاله) مجله پیشرفت در تحقیقات بهداشت محیط دوره: 1، شماره: 2
2 اثر نانولوله های کربنی اصلاح شده با دندریمر بر آسیب شناسی بافت آبشش ماهی زبرا (Danio rerio) (دریافت مقاله) مجله علوم پزشکی زانکو دوره: 16، شماره: 50
3 اثرات رویارویی کوتاه مدت با نانوذره و یون کبالت بر آبشش ماهی دانیو (Danio rerio) (دریافت مقاله) مجله علوم پزشکی زانکو دوره: 16، شماره: 48
4 ارزیابی وضعیت تغذیه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کردستان با استفاده از شاخص های تن سنجی در سال تحصیلی 94-1393 (دریافت مقاله) مجله علوم پزشکی زانکو دوره: 16، شماره: 51
5 Bioaccumulation of mercury in some organs of two fish species from the Sanandaj Gheshlagh Reservoir, Iran (دریافت مقاله) مجله پیشرفت در تحقیقات بهداشت محیط دوره: 2، شماره: 3
6 Bioaccumulation of metals in silver carp and stone moroko from Zarivar Wetland in Kurdistan Province, Iran (دریافت مقاله) مجله پیشرفت در تحقیقات بهداشت محیط دوره: 4، شماره: 4
7 Effect of waterborne copper oxide nanoparticles and copper ions on guppy (Poecilia reticulata): Bioaccumulation and histopathology (دریافت مقاله) مجله پیشرفت در تحقیقات بهداشت محیط دوره: 3، شماره: 4
8 Estimation of target hazard quotients for heavy metals intake through the consumption of fish from Sirvan River in Kermanshah Province, Iran (دریافت مقاله) مجله پیشرفت در تحقیقات بهداشت محیط دوره: 3، شماره: 4
9 Health risk assessment of the concentration of trace elements in cosmetic products in Sanandaj, Iran (دریافت مقاله) مجله پیشرفت در تحقیقات بهداشت محیط دوره: 6، شماره: 1
10 Pollution: Treating environmental toxins (دریافت مقاله) مجله پیشرفت در تحقیقات بهداشت محیط دوره: 2، شماره: 1
11 بررسی اپیدمیولوژیک چاقی و اضافه وزن در دانش آموزان 7 تا 12 ساله در شهر سنندج در سال تحصیلی 94-1393 (دریافت مقاله) مجله علوم پزشکی زانکو دوره: 16، شماره: 49
12 بررسی پارامترهای فیزیکی و شیمیایی آب قنات های بخش مرکزی بیرجند (دریافت مقاله) مجله علوم پزشکی زانکو دوره: 15، شماره: 44
13 بررسی تجزیه فوتوکاتالیستی رنگزای راکتیو بلاک 5 با استفاده از نانوکامپوزیت ZnO-CuO (دریافت مقاله) مجله علوم پزشکی زانکو دوره: 15، شماره: 46
14 بررسی تجمع زیستی سرب و کادمیوم در بافت ماهیچه گاو کشتار شده در شهر سنندج (دریافت مقاله) مجله علوم پزشکی زانکو دوره: 15، شماره: 46
15 بررسی غلظت فلزات سرب، کادمیوم و کروم در برنج های هندی و پاکستانی وارداتی توزیع شده در شهر سنندج (دریافت مقاله) مجله علوم پزشکی زانکو دوره: 16، شماره: 49
16 بررسی فلوراید آب و وضعیت dmft و DMFT در دانش آموزان و مقاطع ابتدایی و راهنمایی شهر کامیاران (دریافت مقاله) مجله علوم پزشکی زانکو دوره: 15، شماره: 44
17 بررسی قابلیت تجمع زیستی نانو ذرات نقره در خرچنگ دراز آب شیرین (Astacus leptodactylus) (دریافت مقاله) مجله علوم پزشکی زانکو دوره: 16، شماره: 48
18 بررسی کارایی نانو کامپوزیت Ba:TiO2 در تخریب فوتوکاتالیستی رنگزای دایرکت بلوی 71 در حضور نور خورشید (دریافت مقاله) مجله علوم پزشکی زانکو دوره: 18، شماره: 57
19 بررسی وضعیت dmft در دانش آموزان مقاطع ابتدایی در شهر سنندج در سال 1393 (دریافت مقاله) مجله علوم پزشکی زانکو دوره: 15، شماره: 47
20 تاثیر نانوذرات نقره و جیوه بر شاخص استرس های ماهی آزمایشگاهی (دریافت مقاله) مجله علوم پزشکی زانکو دوره: 18، شماره: 56
21 تعیین میزان برخی فلزات سنگین در بافت های مختلف سیاه ماهی Capoeta fusca در قنات های بخش مرکزی بیرجند (دریافت مقاله) فصلنامه دامپزشکی دوره: 23، شماره: 4
22 تغییرات آسیب شناسی بافتی ناشی از نانوذرات نقره کلوئیدی بر آبشش ماهی دانیو گورخری (Danio rerio) (دریافت مقاله) مجله علوم پزشکی زانکو دوره: 15، شماره: 45
23 کارآیی نانولوله های کربنه چند جداره در جذب فسفر اس محلول های آبی (بررسی ایزوترم و سنتیک جذب) (دریافت مقاله) مجله علوم پزشکی زانکو دوره: 15، شماره: 47
24 کاربرد شبکه های عصبی مصنوعی در مدل سازی و بهینه سازی حذف رنگزای اسید بلاک 1 با استفاده از نانوکامپوزیت TiO(2)-Ni (دریافت مقاله) مجله علوم پزشکی زانکو دوره: 15، شماره: 45
25 مقایسه کارایی نانوتیوب های کربنی تک جداره و چندجداره در حذف رنگ اسیدی زرد 17 از محلول های آبی (دریافت مقاله) مجله علوم پزشکی زانکو دوره: 15، شماره: 44
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آزمون زیست سنجی سمیت حاد نقره درسیاه ماهی (دریافت مقاله) چهارمین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست
2 اثر سمیت نانوذرات اکسید روی و یون روی بر آسیب شناسی بافت خرچنگ دراز آب شیرین (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی پژوهشهای منابع طبیعی ایران با محوریت شیلات و بوم سازگان آبی
3 ارزیابی پساب تصفیه خانه شهر کرمانشاه جهت استفاده کشاورزی (دریافت مقاله) دومین سمینار ملی جایگاه آبهای بازیافتی و پساب در مدیریت منابع آب
4 ارزیابی کارایی استخرهای تثبیت برای تصفیه پساب شهری مطالعه موردی: بیرجند (دریافت مقاله) همایش ملی انسان، محیط زیست و توسعه پایدار
5 بررسی تغییرات سالانه تنوع وتراکم پرندگان آبزی وکنار آبزی در تالاب هشیلان بین سال های 1383-1376 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تالاب های ایران
6 بررسی خصوصیات فیزیکو شیمیایی نهر بند دره(مطالعه موردی: بیرجند) (دریافت مقاله) چهارمین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست
7 بررسی راندمان استخرهای تثبیت جهت استفاده مجدد پس از تصفیه(مطالعه موردی: بیرجند) (دریافت مقاله) چهارمین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست
8 بررسی راندمان استخرهای تثبیت جهت استفاده مجدد مطالعه موردی: بیرجند (دریافت مقاله) دومین سمینار ملی جایگاه آبهای بازیافتی و پساب در مدیریت منابع آب
9 بررسی کیفیت تصفیه خانه کشتارگاههای طیور از جنبه فاکتورهای شیمیایی (دریافت مقاله) همایش ملی انسان، محیط زیست و توسعه پایدار
10 بررسی میزان غلظت منوکسید کربن(CO) و ازن (O3) در شهر شیراز (دریافت مقاله) چهارمین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست
11 تعیین ضریب همبستگی بین فاکتورهای منابع مختلف آب (مطالعه موردی: بیرجند) (دریافت مقاله) چهارمین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست
12 مطالعه اثر نانوذرات دی اکسید تیتانیوم برسمیت ماده آنتی آندرژنی وینکلوزولین در ماهی گوپی Poecilia reticulata (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی پژوهشهای منابع طبیعی ایران با محوریت شیلات و بوم سازگان آبی