آقای دکتر نمامعلی آزادی

دکتر نمامعلی آزادی استادیار گروه اپیدمیولوژی و آمار زیستی

آقای دکتر نمامعلی آزادی

Dr. Nammam A. Azadi

استادیار گروه اپیدمیولوژی و آمار زیستی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر نمامعلی آزادی در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
هیات تحریریهمجله علوم پزشکی زانکو

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر نانولوله های کربنی اصلاح شده با دندریمر بر آسیب شناسی بافت آبشش ماهی زبرا (Danio rerio) (دریافت مقاله) مجله علوم پزشکی زانکو دوره: 16، شماره: 50
2 اثرات رویارویی کوتاه مدت با نانوذره و یون کبالت بر آبشش ماهی دانیو (Danio rerio) (دریافت مقاله) مجله علوم پزشکی زانکو دوره: 16، شماره: 48
3 بررسی ارتباط خشم حالت با تیپ شخصیتی و هیجان در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کردستان (دریافت مقاله) مجله علوم پزشکی زانکو دوره: 17، شماره: 53
4 بررسی ارتباط خشم صفت با تیپ شخصیتی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کردستان (دریافت مقاله) مجله علوم پزشکی زانکو دوره: 16، شماره: 51
5 بررسی غلظت فلزات سرب، کادمیوم و کروم در برنج های هندی و پاکستانی وارداتی توزیع شده در شهر سنندج (دریافت مقاله) مجله علوم پزشکی زانکو دوره: 16، شماره: 49
6 بررسی فراوانی تیپ شخصیتی (درونگرا و برونگرا) و هیجان (ثبات، نوروز و سایکوز) دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کردستان (دریافت مقاله) مجله علوم پزشکی زانکو دوره: 16، شماره: 52
7 بررسی کارایی نانو کامپوزیت Ba:TiO2 در تخریب فوتوکاتالیستی رنگزای دایرکت بلوی 71 در حضور نور خورشید (دریافت مقاله) مجله علوم پزشکی زانکو دوره: 18، شماره: 57
8 بررسی میزان بروز خشم معلمان مدارس ابتدایی شهرسنندج (دریافت مقاله) مجله علوم پزشکی زانکو دوره: 17، شماره: 54
9 بررسی میزان خشم حالت معلمان مدارس ابتدایی پسرانه و دخترانه شهرسنندج (دریافت مقاله) مجله علوم پزشکی زانکو دوره: 16، شماره: 50
10 بررسی میزان خشم صفت معلمان مدارس ابتدایی شهرسنندج (دریافت مقاله) مجله علوم پزشکی زانکو دوره: 17، شماره: 53
11 تاثیر نانوذرات نقره و جیوه بر شاخص استرس های ماهی آزمایشگاهی (دریافت مقاله) مجله علوم پزشکی زانکو دوره: 18، شماره: 56
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بررسی عملکرد سیستم لجن فعال در حذف آلاینده های بیولوژیکی فاضلاب؛ مطالعه پساب کارخانه تولید فرآورده های لبنی شهرستان سنندج (دریافت مقاله) سومین همایش ملی پژوهش های محیط زیست و کشاورزی ایران