آقای دکتر افشین ملکی

دکتر افشین ملکی استاد گروه بهداشت محیط

آقای دکتر افشین ملکی

Dr. Afshin Maleki

استاد گروه بهداشت محیط

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر افشین ملکی در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
مدیر مسئولمجله پیشرفت در تحقیقات بهداشت محیط
هیات تحریریهمجله علوم پزشکی زانکو

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 Application of artificial neural network (ANN) for the prediction of water treatment plant influent characteristics (دریافت مقاله) مجله پیشرفت در تحقیقات بهداشت محیط دوره: 1، شماره: 2
2 Assessment of chemical quality of drinking water in rural areas of Qorveh city, Kurdistan province, Iran (دریافت مقاله) مجله پیشرفت در تحقیقات بهداشت محیط دوره: 2، شماره: 1
3 Assessment of household reverse-osmosis systems in heavy metal and solute ion removal in real and synthetic samples (دریافت مقاله) مجله پیشرفت در تحقیقات بهداشت محیط دوره: 2، شماره: 3
4 Concentration levels of heavy metals in irrigation water and vegetables grown in peri-urban areas of Sanandaj, Iran (دریافت مقاله) مجله پیشرفت در تحقیقات بهداشت محیط دوره: 1، شماره: 2
5 Determination of arsenic concentration and physiochemical characteristics of water samples from Babagorgor fountain (دریافت مقاله) مجله پیشرفت در تحقیقات بهداشت محیط دوره: 5، شماره: 4
6 Effect of temperature on pH, turbidity, and residual free chlorine in Sanandaj Water Distribution Network, Iran (دریافت مقاله) مجله پیشرفت در تحقیقات بهداشت محیط دوره: 3، شماره: 3
7 Estimation of target hazard quotients for heavy metals intake through the consumption of fish from Sirvan River in Kermanshah Province, Iran (دریافت مقاله) مجله پیشرفت در تحقیقات بهداشت محیط دوره: 3، شماره: 4
8 Fabrication, characterization, and microscopic imaging of Fe2O3- modified electrospun nanofibers (دریافت مقاله) مجله پیشرفت در تحقیقات بهداشت محیط دوره: 5، شماره: 3
9 Health impact assessment of particulate matter in Sanandaj, Kurdistan, Iran (دریافت مقاله) مجله پیشرفت در تحقیقات بهداشت محیط دوره: 2، شماره: 1
10 Hydrothermal synthesis and characterization of Tungsten-doped ZnO nanoparticles as an environmentally friendly substance (دریافت مقاله) مجله پیشرفت در تحقیقات بهداشت محیط دوره: 6، شماره: 3
11 Investigation of potato peel-based bio-sorbent efficiency in reactive dye removal: Artificial neural network modeling and genetic algorithms optimization (دریافت مقاله) مجله پیشرفت در تحقیقات بهداشت محیط دوره: 1، شماره: 1
12 Levels of Organochlorine pesticides in human breast milk in Marivan, West of Iran (دریافت مقاله) مجله پیشرفت در تحقیقات بهداشت محیط دوره: 7، شماره: 1
13 Organic dye removal from aqueous media by using acid modified Clinoptilolite (دریافت مقاله) مجله پیشرفت در تحقیقات بهداشت محیط دوره: 6، شماره: 2
14 Spatial distribution of fluoride in groundwater resources in selected parts of Kurdistan Province, Iran, using the geographical information system (دریافت مقاله) مجله پیشرفت در تحقیقات بهداشت محیط دوره: 3، شماره: 2
15 Synthesis and structural properties of Mn-doped ZnO/Graphene nanocomposite (دریافت مقاله) مجله پیشرفت در تحقیقات بهداشت محیط دوره: 6، شماره: 4
16 Temporal and spatial variation of drinking water quality in a number of Divandareh villages, Iran: With emphasis on fluoride distribution (دریافت مقاله) مجله پیشرفت در تحقیقات بهداشت محیط دوره: 2، شماره: 3
17 بررسی تجزیه فوتوکاتالیستی رنگزای راکتیو بلاک 5 با استفاده از نانوکامپوزیت ZnO-CuO (دریافت مقاله) مجله علوم پزشکی زانکو دوره: 15، شماره: 46
18 بررسی فلوراید آب و وضعیت dmft و DMFT در دانش آموزان و مقاطع ابتدایی و راهنمایی شهر کامیاران (دریافت مقاله) مجله علوم پزشکی زانکو دوره: 15، شماره: 44
19 بررسی کارایی نانو ذرات Fe:TiO2 درحذف رنگزای Cat Blue 41 در محیط آبی با استفاده از تابش نور خورشید : طراحی آزمایش به روش سطح-پاسخ(RSM) (دریافت مقاله) فصلنامه محیط زیست و مهندسی آب دوره: 2، شماره: 2
20 بررسی میزان جیوه، کادمیوم و سرب در شیر مادران و ارتباط آن ها با پارامترهای مطالعه شده در شهر سنندج (دریافت مقاله) مجله علوم پزشکی زانکو دوره: 19، شماره: 62
21 بررسی میزان غلظت فلوراید در آب آشامیدنی روستاهای شهرستان دیواندره در دو فصل کم باران و پر باران با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی ( GIS) (دریافت مقاله) دوماهنامه هوزان دوره: 2، شماره: 1
22 تجمع زیستی سرب، کادمیوم، روی، آهن، نیکل، کروم و مس در بافتهای ماهیچه، کبد، آبشش و پوست کپور نقره ای (H. Molitrix) و کپور معمولی (C. Carpio) در سد قشلاق در شهر سنندج (دریافت مقاله) مجله علوم پزشکی زانکو دوره: 15، شماره: 45
23 جذب فلوراید توسط نانوذرات اکسیدآهن تثبیت شده بر روی دیاتومیت: تعیین شرایط بهینه، سینتیک ها و ایزوترم های جذب (دریافت مقاله) فصلنامه سلامت و محیط زیست دوره: 9، شماره: 2
24 حذف کروم شش ظرفیتی از محیط های آبی با استفاده از جذب بر روی رزین آنیونی بازی قوی: مطالعه تعادلی و سینتیکی (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 22، شماره: 79
25 کارایی روش نوین انعقاد الکتریکی پالسی در شفاف سازی آب سیب (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش و نوآوری در علوم و صنایع غذایی دوره: 6، شماره: 1
26 مطالعه سمیت فنل و م حصولات میانی حاصل از اکسیداسیون پیشرفته آن با استفاده از دافنیا مگنا (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 19، شماره: 66
27 مقایسه کارایی فرایندهای سونولیز ، فتولیز و فتوسونولیز در تجزیه مواد آلی (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 20، شماره: 70
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارزیابی آلودگی شیمیایی آبهای زیر زمینی مناطق پایین دست محل دفن زباله شهر سنندج در سال 1386 (دریافت مقاله) دهمین همایش ملی بهداشت محیط
2 ارزیابی خاصیت آنتی باکتریال دندریمر پلی پروپیلن ایمین G2 بر روی باکتری‌های جدا شده از منابع آبی روستاهای استان قم (دریافت مقاله) شانزدهمین همایش ملی بهداشت محیط
3 استفاده از ازن در تصفیه پیشرفته پساب تصفیه خانه صاحبقرانیه تهران (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی بهداشت محیط
4 اندازه گیری میزان فلوئور در منابع آب شهر سنندج (دریافت مقاله) یازدهمین همایش ملی بهداشت محیط
5 Spatial distribution of fluoride in groundwater resources in selected parts of Kurdistan province, Iran, using GIS (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران
6 SWOT استراتژ یهای ارتقاء سیستم بازیافت مواد زائد جامد در کشور به روش (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت پسماند
7 بررسی اثرات شیرابه زباله به کیفیت منابع آب هی زیرزمینی د رمحل دفن زباله شهر سنندج (دریافت مقاله) هشتمین همایش ملی بهداشت محیط
8 بررسی جمعیت باکتریایی مقاوم به ارسنیک چشمه تراورتن ساز امامزاده سید جلال‌الدین (باباگرگر) و شناسایی فرایند زیستی مرتبط با حذف ارسنیک (دریافت مقاله) شانزدهمین همایش ملی بهداشت محیط
9 بررسی حذف فسفات از محیط های مایی توسط نانوذرات اکسیدآهن تثبیت شده بر روی دیاتومیت (دریافت مقاله) دومین همایش ملی بهداشت محیط، سلامت و محیط زیست پایدار
10 بررسی خصوصیات کمی و کیفی زباله های شهری و مدیریت آن در شهر همدان (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی بهداشت محیط
11 بررسی غلظت های آهن و منگنز در منابع آب آشامیدنی روستاهای شهرستان ساری (دریافت مقاله) پانزدهمین همایش ملی بهداشت محیط
12 بررسی غلظت های اهن و منگنز در منابع آب اشامیدنی روستاهای شهرستان ساری در سال 1387 (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی آب و فاضلاب
13 بررسی کارآیی حذف رنگزای کاتیونی cat blue41 توسط فرآیند الکترو کواگولاسیون از محیط های آبی (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی آلودگی های محیط زیست و روشهای کنترل آن
14 بررسی کارایی راکتور لجن فعال دارای بستر ثابت در حذف زیستی متیل تری - بوتیل اتر از فاضلاب سنتتیک (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی آب و فاضلاب
15 بررسی کارایی فرایند انعقاد پیشرفته درحذف اسید های هیومیک از آب (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش ملی بهداشت محیط
16 بررسی کارایی فرایندهای غشایی در حذف آرسنیک از آب آشامیدنی (دریافت مقاله) اولین همایش کشوری دانشجویی عوامل اجتماعی موثر بر سلامت
17 بررسی کیفیت شیمیایی منابع آب زیرزمینی دشت قروه و دهگلان با استفاده از GIS (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران
18 بررسی مدیریت مواد زاید جامد شهری شهرستان سقز و ارزیابی آن بر محیط زیست (دریافت مقاله) یازدهمین همایش ملی بهداشت محیط
19 بررسی مشکلات طراحی ، اجرا و بهرهبرداری از تصفیه خانه های فاضلاب صنعتی در ایران (دریافت مقاله) هشتمین همایش ملی بهداشت محیط
20 بررسی میزان راندمان آلوم در حذف TSS, COD (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی آلودگی های محیط زیست و روشهای کنترل آن
21 بررسی میزان و نحوه گندزدائی ابزار مورد استفاده در آرایشگرهای مردانه شهر سنندج در سال 78-77 (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی بهداشت محیط
22 بررسی و تعیین حریم بهداشت چاه (دریافت مقاله) هشتمین همایش ملی بهداشت محیط
23 بررسی و تعیین خطرات سلامتی ناشی از آلاینده ها در محیط سربسته(ساختمان) (دریافت مقاله) اولین همایش آلودگی هوا و اثرات آن بر سلامت
24 تجزیه رنگزای راکتیو قرمز 198 توسط اشعه فرابنفش و امواج فراصوت درمحیط آبی (دریافت مقاله) چهاردهمین همایش ملی بهداشت محیط
25 تصفیه باقیمانده ترکیبات آلی فاضلاب بیمارستانی با استفاده از فرایند UV/H2O2/TiO2 همراه با تخمین هزینه تصفیه (دریافت مقاله) کنفرانس ملی مهندسی و مدیریت محیط‌ زیست
26 تعیین کارایی فناوری فوتوسونیک در تجزیه فنل در محیط های آبی (دریافت مقاله) دهمین همایش ملی بهداشت محیط
27 جذب آرسنیک پنج ظرفیتی از محلول آبی توسط کاه گندم اصلاح شده مطالعه سینتیک و ایزوترم (دریافت مقاله) چهاردهمین همایش ملی بهداشت محیط
28 جذب سطحی فنول بوسیله کربن فعال پودری تجاری در محلولهای آبی (دریافت مقاله) نهمین همایش ملی بهداشت محیط
29 حذف فلزات سنگین از محلول های آبی با استفاده از پلیمر طبیعی کیتوسان اصلاح شده با اتیل اکریلات (دریافت مقاله) پانزدهمین همایش ملی بهداشت محیط
30 ساماندهی محله فرهنگیان براساس رویکردCPTED (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی ایده های نوین در معماری شهرسازی جغرافیا و محیط زیست پایدار
31 کاربرد اسکرابر های مه پاش الکترواستاتیک جهت جمع آوری ذرات آلاینده هوا (دریافت مقاله) دومین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست
32 مطالعه جذب کادمیم توسط بیوفیلم باکتریایی ثابت شده برروی کلینوپتیلولایت ازمحیط آبی (دریافت مقاله) چهاردهمین همایش ملی بهداشت محیط
33 مقایسه کارآیی فرآیندهای ((UV/H(2)O(2) و ((US/H(2)O(2) در حذف رنگزای اسیدی قرمز از محیط های آبی (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی آلودگی های محیط زیست و روشهای کنترل آن