خانم دکتر گلناز جوزانی کهن

دکتر گلناز جوزانی کهن Ph.D., XRD Mineralogist-University of Tehran

خانم دکتر گلناز جوزانی کهن

Dr. Golnaz Jozanikohan

Ph.D., XRD Mineralogist-University of Tehran

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی خانم دکتر گلناز جوزانی کهن در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
سردبير اجراييمجله بین المللی معدن و مهندسی زمین

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آشنایی با خاکهای طبی در درمان بیماریهای گوارشی و پوستی (دریافت مقاله) اولین همایش زمین شناسی زیست محیطی و پزشکی
2 ارزیابی پتانسیل منابع زغالسنگ سازنده شمشک در البرز مرکزی (دریافت مقاله) دومین همایش معدن و علوم وابسته
3 اکتشاف محدوده معدنی نیسیان به کمک داده های ژیوشیمیای و روش فرکتالی عیار- تعداد (دریافت مقاله) کنفرانس ملی علوم مهندسی
4 اکتشافات ژیوشیمیایی کانسار طلای نوع کوه زایی به روشهای فرکتالی عیار - تعداد (C–N) و غربال (P.N) در شمال غرب زون سنندج-سیرجان (دریافت مقاله) دهمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران
5 بررسی کیفیت مخزنی سازند شوریجه در میدان گازی گنبدلی، شرق کپه داغ (دریافت مقاله) دومین همایش ملی نفت و گاز ایران
6 بررسی میزان تاثیر انتخاب پارامترهای آماری بر جدایش آنومالی های ژئوشیمیایی به روش سنتی مطالعه موردی محدوده نیسیان شرقی (دریافت مقاله) کنفرانس منطقه ای آسیب شناسی چالش های حوزه معدن - محیط زیست
7 به کارگیری روش فرکتالی عیار- محیط در جدایش آنومالی های ژئوشیمیایی از زمینه (دریافت مقاله) دهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
8 تخمین تخلخل سازند شوریجه با تلفیق لاگ های پتروفیزیکی و مقایسه با داده های آنالیز مغزه در یکی از چاه های خشک شرق کپه داغ (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس مهندسی معدن
9 تخمین حجم رس سازند مخزنی شوریجه با استفاده از لاگ نوترون (دریافت مقاله) کنفرانس ملی علوم معدنی
10 ژئوشیمی تحت الارضی زیربخشهای مختلف سازند شوریجه دریکی از میادین گازی شرق حوضه رسوبی کپه داغ (دریافت مقاله) هجدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
11 کاربرد روش فرکتالی عیار - مساحت در جدایش آنومالی از زمینه (دریافت مقاله) بیست و پنجمین گردهمایی علوم زمین
12 مقایسه فازهای معدنی در محصولات آرایشی داخلی و خارجی با استفاده از XRD و XRF (دریافت مقاله) اولین همایش زمین شناسی زیست محیطی و پزشکی