خانم دکتر گلناز جوزانی کهن

دکتر گلناز جوزانی کهن Ph.D., XRD Mineralogist-University of Tehran

خانم دکتر گلناز جوزانی کهن

Dr. Golnaz Jozanikohan

Ph.D., XRD Mineralogist-University of Tehran

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی خانم دکتر گلناز جوزانی کهن در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
سردبیر اجراییمجله بین المللی معدن و مهندسی زمین

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آشنایی با خاکهای طبی در درمان بیماریهای گوارشی و پوستی (دریافت مقاله) اولین همایش زمین شناسی زیست محیطی و پزشکی
2 ارزیابی پتانسیل منابع زغالسنگ سازنده شمشک در البرز مرکزی (دریافت مقاله) دومین همایش معدن و علوم وابسته
3 اکتشاف محدوده معدنی نیسیان به کمک داده های ژیوشیمیای و روش فرکتالی عیار- تعداد (دریافت مقاله) کنفرانس ملی علوم مهندسی
4 بررسی کیفیت مخزنی سازند شوریجه در میدان گازی گنبدلی، شرق کپه داغ (دریافت مقاله) دومین همایش ملی نفت و گاز ایران
5 بررسی میزان تاثیر انتخاب پارامترهای آماری بر جدایش آنومالی های ژئوشیمیایی به روش سنتی مطالعه موردی محدوده نیسیان شرقی (دریافت مقاله) کنفرانس منطقه ای آسیب شناسی چالش های حوزه معدن - محیط زیست
6 به کارگیری روش فرکتالی عیار- محیط در جدایش آنومالی های ژئوشیمیایی از زمینه (دریافت مقاله) دهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
7 تخمین تخلخل سازند شوریجه با تلفیق لاگ های پتروفیزیکی و مقایسه با داده های آنالیز مغزه در یکی از چاه های خشک شرق کپه داغ (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس مهندسی معدن
8 تخمین حجم رس سازند مخزنی شوریجه با استفاده از لاگ نوترون (دریافت مقاله) کنفرانس ملی علوم معدنی
9 ژئوشیمی تحت الارضی زیربخشهای مختلف سازند شوریجه دریکی از میادین گازی شرق حوضه رسوبی کپه داغ (دریافت مقاله) هجدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
10 کاربرد روش فرکتالی عیار - مساحت در جدایش آنومالی از زمینه (دریافت مقاله) بیست و پنجمین گردهمایی علوم زمین
11 مقایسه فازهای معدنی در محصولات آرایشی داخلی و خارجی با استفاده از XRD و XRF (دریافت مقاله) اولین همایش زمین شناسی زیست محیطی و پزشکی