آقای دکتر سروش مقصودی

دکتر سروش مقصودی PhD of Mining Engineering-University of Tehran

آقای دکتر سروش مقصودی

Dr. soroush Maghsoudy

PhD of Mining Engineering-University of Tehran

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر سروش مقصودی در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
مدیر اجراییمجله بین المللی معدن و مهندسی زمین

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اخلاق محیط زیست و اخلاق انسان محور: جستاری در اصول و مبانی اخلاق زیست محیطی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی جامعه و محیط زیست
2 ارزیابی پتانسیل خطرپذیری فلزات سنگین در خاک های اطراف محدوده کارخانه ذوب و پالایش مس خاتون آباد با استفاده از انواع شاخص های آلودگی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی جامعه و محیط زیست
3 انتخاب سیستمهای بهینه پاکسازی در معادن و صنایع معدنی با استفاده از رویکرد تحلیل سلسله مراتبی مونت کارلو (MAHP) (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس مهندسی معدن
4 بازیافت آب فرایندی کارخانه زغالشویی البرز مرکزی برای مصرف مجدد در فرآیند زغالشویی (دریافت مقاله) همایش ملی بازیافت آب؛ راهبردی اصولی برای مدیریت بحران آب
5 بررسی اکتشافی پتانسیل های معدنی مس و آهن ورقه 1:100000 ماهرود با استفاده از پردازش تصویر داده های سنجش از دور (دریافت مقاله) پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
6 بررسی تغییرات جرم عناصر در دگرسانی های هیدرو ترمال کانسار مس- طلای دالی به روش ایزوکن (Grant) (دریافت مقاله) چهارمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران
7 تفکیک آلتراسیونهای کانسار مس-طلا پورفیری دالی با استفاده از تحلیل مؤلفه های اصلی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس مهندسی معدن ایران
8 تفکیک زون سولفید- اکسید در ناحیه ی انتقال کانسار مس- طلا پورفیری دالی به روش آنالیز تمایز (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس مهندسی معدن ایران
9 سدهای زیرزمینی و فناوری NBT، راه کارهای نوین در کاهش آلودگی های زیست محیطی معادن (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی فناوریهای معدنکاری ایران
10 مقایسه برآورد غلظت نیترات در آبخوان دشت اراک با استفاده از روش های شبکه عصبی و رگرسیون چند متغیره محلی (دریافت مقاله) شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
11 مقایسه روش تحلیل مولفه های اصلی و هندسه فرکتال به منظور تفکیک زون پتاسیک، مطالعه موردی بر روی کانسار مس- طلای دالی (دریافت مقاله) شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران