آقای دکتر سروش مقصودی

دکتر سروش مقصودی PhD of Mining Engineering-University of Tehran

آقای دکتر سروش مقصودی

Dr. soroush Maghsoudy

PhD of Mining Engineering-University of Tehran

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر سروش مقصودی در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
مدیر اجراییمجله بین المللی معدن و مهندسی زمین

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اخلاق محیط زیست و اخلاق انسان محور: جستاری در اصول و مبانی اخلاق زیست محیطی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی جامعه و محیط زیست
2 انتخاب سیستمهای بهینه پاکسازی در معادن و صنایع معدنی با استفاده از رویکرد تحلیل سلسله مراتبی مونت کارلو (MAHP) (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس مهندسی معدن
3 بازیافت آب فرایندی کارخانه زغالشویی البرز مرکزی برای مصرف مجدد در فرآیند زغالشویی (دریافت مقاله) همایش ملی بازیافت آب؛ راهبردی اصولی برای مدیریت بحران آب
4 بررسی اکتشافی پتانسیل های معدنی مس و آهن ورقه 1:100000 ماهرود با استفاده از پردازش تصویر داده های سنجش از دور (دریافت مقاله) پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
5 بررسی تغییرات جرم عناصر در دگرسانی های هیدرو ترمال کانسار مس- طلای دالی به روش ایزوکن (Grant) (دریافت مقاله) چهارمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران
6 تفکیک آلتراسیونهای کانسار مس-طلا پورفیری دالی با استفاده از تحلیل مؤلفه های اصلی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس مهندسی معدن ایران
7 تفکیک زون سولفید- اکسید در ناحیه ی انتقال کانسار مس- طلا پورفیری دالی به روش آنالیز تمایز (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس مهندسی معدن ایران
8 سدهای زیرزمینی و فناوری NBT، راه کارهای نوین در کاهش آلودگی های زیست محیطی معادن (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی فناوریهای معدنکاری ایران
9 مقایسه برآورد غلظت نیترات در آبخوان دشت اراک با استفاده از روش های شبکه عصبی و رگرسیون چند متغیره محلی (دریافت مقاله) شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
10 مقایسه روش تحلیل مولفه های اصلی و هندسه فرکتال به منظور تفکیک زون پتاسیک، مطالعه موردی بر روی کانسار مس- طلای دالی (دریافت مقاله) شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران