آقای دکتر سید محمود فاطمی عقدا

دکتر سید محمود فاطمی عقدا ریاست انجمن زمین شناسی مهندسی ایران - دانشیار دانشگاه خوارزمی

آقای دکتر سید محمود فاطمی عقدا

Dr. Seyed Mahmood Fatemi Aghda

ریاست انجمن زمین شناسی مهندسی ایران - دانشیار دانشگاه خوارزمی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر سید محمود فاطمی عقدا در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
مدیر مسئولفصلنامه زمین شناسی مهندسی

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارزیابی طراحی پرده آب بند سد خاکی البرز با استفاده از نفوذپذیری و خورند سیمان (دریافت مقاله) فصلنامه زمین شناسی مهندسی دوره: 4، شماره: 2
2 ارزیابی کیفیت پرده آب بند سد سلمان فارسی با استفاده از شاخص نفوذپذیری ثانویه (SPI) (دریافت مقاله) فصلنامه زمین شناسی مهندسی دوره: 6، شماره: 1
3 پهنه بندی خطر رانش زمین در منطقه طالش با استفاده از سیستم های هوشمند (شبکه های عصبی مصنوعی پرسپترون) (دریافت مقاله) فصلنامه زمین شناسی مهندسی دوره: 1، شماره: 2
4 پهنه بندی خطر زمین لغزش در حوضه آبخیز طالقان با استفاده از روش سیستم های هوشمند (روش شبکه عصبی مصنوعی مبتنی بر توابع پایه ای گوسی و شبکه عصبی پرسپترون) (دریافت مقاله) فصلنامه زمین شناسی مهندسی دوره: 10، شماره: 3
5 پهنه بندی خطر زمین لغزش های ناشی از زلزله 1375 سرعین، ایران با استفاده از روش های کیفی و کمی (دریافت مقاله) فصلنامه زمین شناسی مهندسی دوره: 7، شماره: 1
6 پیش بینی درصد تراکم خاک های ریزدانه در ساختمان سد مخزنی سرابی با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) فصلنامه زمین شناسی مهندسی دوره: 4، شماره: 2
7 تاثیر بافت خاک های کربناته برخی سواحل و جزایر خلیج فارس بر خردشدگی سنگ دانه ها (دریافت مقاله) فصلنامه زمین شناسی مهندسی دوره: 11، شماره: 4
8 تحلیل پایداری جبهه تونل در مسیر خط 2 متروی کرج (دریافت مقاله) فصلنامه زمین شناسی مهندسی دوره: 7، شماره: 2
9 طبقه بندی خاک بر اساس آیین نامه های استاندارد 2800، 2006IBC ، 1997UBC و 2004Eurocode 8 مطالعه موردی : خیابان پیروزی (منطقه 13 تهران) (دریافت مقاله) فصلنامه زمین شناسی مهندسی دوره: 5، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارزیابی پتانسیل روانگرایی خاک ریزدانه (منطقه مورد مطالعه:شهرک مسکونی سیمرغ شهرستان اسلامشهر) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی
2 بررسی ارتباط چگالی انبوهی سنگدانه های شن با محیط تشکیل آنها (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس ملی بتن
3 بررسی خصوصیات پتروگرافیکی مکانیکی و شیمیایی منابع قرضه شن و ماسه رودخانه فره سو در استان اردبیل بعنوان مصالح در بتن (دریافت مقاله) اولین کنفرانس زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
4 بررسی وضعیت تنش در یکی از میدان های جنوب غربی ایران با استفاده از چند ضلعی تنش (دریافت مقاله) اولین کنفرانس و نمایشگاه تخصصی نفت
5 پهنه بندی پدیده فرونشست در نهشته های جزر و مدی بندر ماهشهر (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی سازه ، معماری و توسعه شهری
6 پهنه بندی و بررسی هوازدگی و فرسایش پذیری چهار گوشه سبزواران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
7 تثبیت خاک های ریزدانه با استفاده از مواد پلیمری (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم شیمی، زیست شناسی و زمین شناسی
8 مقایسه بار نقطه ای سنگدانه ها در دو محیط واریزه ای و مخروط افکنه (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس ملی بتن