آقای دکتر احمدرضا یزدان بخش

دکتر احمدرضا یزدان بخش استاد، دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.

آقای دکتر احمدرضا یزدان بخش

Dr. Ahmad Reza Yazdanbakhsh

استاد، دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر احمدرضا یزدان بخش در مجلات و ژورنالها

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 Chemical Oxygen Demand Removal from Synthetic Wastewater Containing Non-beta Lactam Antibiotics Using Advanced Oxidation Processes: A Comparative Study (دریافت مقاله) مجله آرشیو علوم بهداشتی دوره: 2، شماره: 1
2 Degradation of phenol with using of Fenton-like Processes from water (دریافت مقاله) فصلنامه بهداشت، ایمنی و محیط زیست دوره: 2، شماره: 3
3 Evaluation the concentration of mercury, zinc, arsenic, lead and cobalt in the Ilam city water supply network and resources (دریافت مقاله) مجله مدیریت ومهندسی بهداشت محیط دوره: 4، شماره: 3
4 Experimental design and response surface modeling for optimization of humic substances removal by activated carbon: A kinetic and isotherm study (دریافت مقاله) مجله پیشرفت در تحقیقات بهداشت محیط دوره: 3، شماره: 2
5 Humic acid removal from aqueous solutions by peroxi-electrocoagulation process (دریافت مقاله) مجله مدیریت ومهندسی بهداشت محیط دوره: 2، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بررسی تأثیر حجم بستر بر عملکرد راکتور لجن فعال بستر ثابت در کاهش بار آلی فاضلاب مصنوعی (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش ملی بهداشت محیط
2 بررسی و تعیین رژیم هیدرولیکی راکتور بیولوژیکی با بستر متحرک (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش ملی بهداشت محیط
3 حذففنل به روش اکسیداسیون پیشرفته با استفاده از (H2O2-UV) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس پتروشیمی ایران
4 کنترل سوسری آمریکایی در مجاری فاضلاب (دریافت مقاله) سومین همایش ملی بهداشت محیط
5 مقایسه راندمان حذف کروم نیکل و کارمیوم از فاضلاب های صنعتی توسط کنترل کننده های PH (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی بهداشت محیط