آقای دکتر علی نورزاد

دکتر علی نورزاد رئیس هیات اجرایی کمیته ملی سدهای بزرگ ایران -استادیار-دانشگاه شهید بهشتی

آقای دکتر علی نورزاد

Dr. ALi Noorzad

رئیس هیات اجرایی کمیته ملی سدهای بزرگ ایران -استادیار-دانشگاه شهید بهشتی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر علی نورزاد در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
مدیر داخلیفصلنامه زمین شناسی مهندسی

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر علی نورزاد در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
رئیس کنفرانس چهارمین کنفرانس بین‌المللی رفتار بلندمدت و فن‌آوری‌های نوسازی سازگار با محیط زیست سدها کمیته ملی سدهای بزرگ ایران، تهران مهر 1396

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارزیابی طراحی پرده آب بند سد خاکی البرز با استفاده از نفوذپذیری و خورند سیمان (دریافت مقاله) فصلنامه زمین شناسی مهندسی دوره: 4، شماره: 2
2 ارزیابی کیفیت پرده آب بند سد سلمان فارسی با استفاده از شاخص نفوذپذیری ثانویه (SPI) (دریافت مقاله) فصلنامه زمین شناسی مهندسی دوره: 6، شماره: 1
3 بررسی آزمایشگاهی تاثیر زاویه شیب کناره و دانه بندی ذرات بر فرسایش نشتی سواحل رودخانه (دریافت مقاله) فصلنامه زمین شناسی مهندسی دوره: 10، شماره: 2
4 بهسازی زمین به روش تزریق با فشار بسیار بالا (دریافت مقاله) فصلنامه زمین شناسی مهندسی دوره: 3، شماره: 2
5 پیش بینی خطای سلول فشار به کمک روش GEP (مطالعه موردی: سد سنگ ریزه ای البرزف مازندران، ایران) (دریافت مقاله) فصلنامه زمین شناسی مهندسی دوره: 7، شماره: 2
6 تحلیل پایداری جبهه تونل در مسیر خط 2 متروی کرج (دریافت مقاله) فصلنامه زمین شناسی مهندسی دوره: 7، شماره: 2
7 مشکلات ناشی از درصد نشانه خمیری کم هسته سدهای خاکی بررسی موردی: سد دوستی استان خراسان رضوی (دریافت مقاله) فصلنامه زمین شناسی مهندسی دوره: 8، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 Assessment of foundation mass and earthquake input mechanism effect on dam-reservoir-foundation system response (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی رفتار بلندمدت و فن آوری های نوسازی سازگار با محیط زیست سدها
2 assessment of uncertainty in seismic hazard analysis of dams using fuzzy mathematics (دریافت مقاله) سمپوزیوم برآورد عدم قطعیت در مهندسی سد
3 آنالیز دینامیکی سد با مصالح سیمانی CMD مطالعه موردی: سد شن و ماسه سیمانته شده آبپا (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری
4 آنالیز دینامیکی کوبش شمع با استفاده از نرم افزارGRLWEAP (دریافت مقاله) چهارمین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک ایران
5 آنالیزهای دینامیکی خطی و غیر خطی سد بتنی وزنی (مطالعه موردی : سد مخزنی کوثر) (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
6 اثر فونداسیون در رفتار لرزه ای سدهای بتنی قوسی با در نظر گرفتن اندرکنش سد و دریاچه (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی مهندسی عمران
7 اثرتغییر اقلیم برپایداری شیروانی درسدها مطالعه موردی:ساحل چپ شیروانی سدلتیان (دریافت مقاله) نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
8 ارائه روشی جدید جهتتعیین غیرمستقیم مدول دگر شکلی پذیری د رسازند اسماری (دریافت مقاله) همایش ملی مهندسی عمران و توسعه پایدار
9 ارزیابی اثر موج زلزله SH بر روی تونل بیضی شکل به روش اختلال (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس تونل ایران
10 ارزیابی اثرات زیست محیطی در طراحی و اجرای دیوارهای خاک مسلح چندطبقه به کار برده شده در پروشه های ریلی کشور (دریافت مقاله) سومین همایش ونمایشگاه بین المللی توسعه پایدار در راهسازی با رویکرد حفظ محیط زیست
11 ارزیابی اقتصادی و زیست محیطی استفاده از شمع های حرارتی در ایران (دریافت مقاله) دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
12 ارزیابی پتاوسیل روانگرایی خاک به روش قابلیت اطمیىان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک
13 ارزیابی تاثیر تسلیح خاک های رس ی ضعیف توسط ستون های ماسه ای پوشش دار بر پی صلب (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی انسان، معماری، عمران و شهر
14 ارزیابی تغییر شکل بدنه سد شمیل در مراحل ساخت و آبگیری (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی
15 ارزیابی رفتار گروه ستون سنگی پی مخازن میعانات گازی در برابر زلزله (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
16 ارزیابی ریسک ناپایداری شیروانی بدنه سد خاکی به روش مونت کارلو (مطالعه موردی: سد دوستی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی
17 ارزیابی عملکرد و بهسازی سیستم رفتارنگاری در سدهای خاکی به روش رتبه بندی ( مطالعه موردی سد گلستان (1 (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران
18 ارزیابی قابلیت اطمینان فرسایش داخلی در سد های خاکی-مطالعه موردی: سد دوستی (دریافت مقاله) چهارمین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک ایران
19 ارزیابی کیفیت پرده آب بند سد سلمان فارسی با استفاده از شاخص نفوذپذیری ثانویه SPI (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
20 استفاده از میخکوبی Nailing در تثبیت دیواره گود برداری های عمیق در سازه های شهری (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران
21 Considering the Geometry Effect on the Seismic Behavior of Block Type Gravity Quay Walls (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران
22 Detection of Internal Erosion in Embankment Dams Using Temperature Measurements (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران
23 Earthquake-Induced Settlement and Sand Blows (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس سد‌سازی ایران
24 Effects of Fly Ash and Binder Content on Strength, Water Permeability of High Performance Self Compacting Concrete (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی
25 Evaluation of Liquefaction Triggering Considering The Pertinent Uncertainties (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
26 Finite element analysis of multi-tiered reinforced soil walls of gotvand dam powerhouse under earthquake loading (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی رفتار بلندمدت و فن آوری های نوسازی سازگار با محیط زیست سدها
27 Investigation of the effect of seismic loading on displacements of multi-tiered reinforced soil waHs in iran maj or hydropower projects (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی رفتار بلندمدت و فن آوری های نوسازی سازگار با محیط زیست سدها
28 Modeling Dynamic Load Plate Test Using A New Innovative Device (دریافت مقاله) هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
29 Numerical analysis of geosynthetic encased sand columns affected by changing the physical dimensions of columns (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و طراحی شهری
30 Numerical analysis of granular soil-structure interface behavior at large shearing displacement: evolution and characterization (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی رفتار بلندمدت و فن آوری های نوسازی سازگار با محیط زیست سدها
31 Numerical analysis of soil liquefaction induced failure of earth dams (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی رفتار بلندمدت و فن آوری های نوسازی سازگار با محیط زیست سدها
32 Numerical earthquake response analysis of the earth dams (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی رفتار بلندمدت و فن آوری های نوسازی سازگار با محیط زیست سدها
33 Performance analysis of encased sand columns in different clayey soils using 3D numerical method different (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و طراحی شهری
34 Pile Foundation Behavior Analysis Considering Effects of the Ground Motion Intensity on the Soil-Pile Kinematic and Inertial Interaction Phenomena (دریافت مقاله) چهارمین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک ایران
35 Risk Analysis of the Slope Stability of Embankment Dam Using Three Different Approaches (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی پیشرفتهای علوم و تکنولوژی
36 Rockfall hazard assessment in the right abutment of sefidrud dam, Gilan (Iran) (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی رفتار بلندمدت و فن آوری های نوسازی سازگار با محیط زیست سدها
37 SEISMIC BEHAVIOR OF HUNCHBACKED BLOCK-TYPE GRAVITY QUAY WALLS (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی
38 Soil Compaction Control by New Innovative Device (دریافت مقاله) چهارمین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک ایران
39 بازتحلیل پایداری شیب، جریان نشت و رفتار دینامیکی سد مارون هنگام زلزله با استفاده از بسته نرم افزاری GeoStudio (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی نیروگاههای آبی کشور
40 بررسی اثر پارامترهای هندسی تونل و مدلهای رفتاری خاک بر نشست استاتیک تونل زیر دریا (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در مهندسی سازه و مدیریت ساخت
41 بررسی ارتباط چگالی انبوهی سنگدانه های شن با محیط تشکیل آنها (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس ملی بتن
42 بررسی امکان پدیده ترک خوردگی در سد های خاکی غیر همگن با هسته رسی با شاخص خمیری پایین (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران
43 بررسی امکان پدیده ترک خوردگی هسته رسی سدهای خاکی با نشانه خمیری پایین (دریافت مقاله) چهارمین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک ایران
44 بررسی اندرکنش خاک و ژئوممبرین به عنوان المان آب بند سد های خاکی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی نیروگاههای آبی کشور
45 بررسی پارامترهای موثر در رفتارنگاری سد نساء به کمک اطلاعات کسب شده از ابزار دقیق (دریافت مقاله) سومین همایش و نمایشگاه سد و تونل ایران
46 بررسی تاثیر دما و میزان تراکم خاک ماسه ای بر روی حداکثر فعالیت Sporosarcina pasteurii در آزمایش فرسایش بادی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
47 بررسی تاثیر ضخامت پتوهای رسی در جلوگیری از نشت از مخازن سدها (دریافت مقاله) دومین همایش ملی سد سازی
48 بررسی تراوش در ساختگاه سد کوثر با استفاده از روش حرارت سنجی (دریافت مقاله) هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
49 بررسی راهکارهای افزایش خواص خود ترمیمی آسفالتهای قیری (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران
50 بررسی رفتار استاتیکی و لرزه ای سدهای سنگریزه ای با رویه بتنی CFRD با استفاده ازروش اجزای محدود (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
51 بررسی رفتار جریان و توزیع حرارت دربدنه سد شمیل (دریافت مقاله) اولین همایش ملی جریان و آلودگی آب
52 بررسی رفتار دینامیکی شمع‏ها در محیط متخلخل اشباع غیرخطی (دریافت مقاله) سومین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک ایران
53 بررسی رفتار شمعها در مجاورت خاکریزها و یا شیبهای واقع بر خاک نرم با در نظر گرفتن ا ثر خزش (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک
54 بررسی رفتار مکانیکی ستو نهای سنگی معمولی و مسلح شده با ژئوسینتتیک (مطالعه موردی:پی مخازن گازی پارس جنوبی) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک
55 بررسی روابط میان خصوصیات فیزیکی و مکانیکی سنگ توسط روش درخت طبقه بندی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی
56 بررسی روانگرایی خاکهای ماسهای اشباع با استفاده از روش انرژی به وسیله دستگاه برش پیچشی استوانه توخالی (دریافت مقاله) دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
57 بررسی روش های بهسازی و تسلیح خاکریز دیوارهای خاک مسلح به کار برده شده در طرح های ریلی کشور با استفاده از مواد افزودنی سازگار با محیط زیست (دریافت مقاله) سومین همایش ونمایشگاه بین المللی توسعه پایدار در راهسازی با رویکرد حفظ محیط زیست
58 بررسی قابلیت مدل رفتاری پاستور Pastor) برای خاک های دانه ای تونل مترو واقع در جنوب تهران بر اساس نتایج آزمایشگاهی (دریافت مقاله) سومین همایش و نمایشگاه سد و تونل ایران
59 بررسی کیفیت پرد ه آب بند سد سلمان فارسی با نگاهی به گمانه های کنترلی توسط شاخص نفوذپذیری ثانویه و لوژان (دریافت مقاله) پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
60 بررسی و آنالیز دینامیکی سدهای طراحی شده با روشهای سنتی مطالعه موردی سدKoyna (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
61 بررسی و مقایسه روش های معمول و تکنیک های پیشرفته عددی در تحلیل پایداری شیب های سنگی، با مطالعه موردی تکیه گاه شمالی سد گتوند (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی نیروگاههای آبی کشور
62 بررسی ویژگی های زمین شناسی مهندسی ساختگاه سد نساء (دریافت مقاله) سومین همایش و نمایشگاه سد و تونل ایران
63 برنامه ریزی تخصیص منابع آب با استفاده از رویکرد تئوری بازیها (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران
64 بهینه سازی بهره برداری تلفیقی از منابع آب سطحی و زیرزمینی با توسعه مدل PSO-WEAP-MODFLOW (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران
65 بهینه سازی بهرهبرداری سیستم های تلفیقی از منابع آب سطحی و زیرزمینی با استفاده از الگوریتم های فراکاوشی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی و سومین همایش ملی کاربرد فناوری های نوین در علوم مهندسی
66 تاثیر اندرکنش خاک و سازه بر رفتاردینامیکی مخازن فولادی نفتی سطحی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
67 تاثیر شرایط سیلابی بر میزان تراوش در سدهای سنگریزه ای با در نظر گرفتن قانون غیر دارسی (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی زمین، فضا و انرژی پاک
68 تحلیل استاتیکی و دینامیکی سد سنگریزه ای با رویه بتنی (CFRD) با در نظر گرفتن اثرات رفتار دال بتنی (دریافت مقاله) چهارمین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک ایران
69 تحلیل پایداری تونل متروی کرج با استفاده از روشهای تحلیل عادی تحلیل برگشتی تک متغیره و تک متغیره متناوب (دریافت مقاله) همایش ملی مهندسی عمران و توسعه پایدار
70 تحلیل پایداری جبه هتونل در خاکهای چسبنده به روش عددی (مطالعه موردی: خط 2 متروی کرج) (دریافت مقاله) پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
71 تحلیل پایداری جبههتونل در خاکهای چسبنده به روش تحلیلی( مطالعه موردی: خط 2 متروی کرج) (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
72 تحلیل پایداری شیروانی تکیه گاه سمت چپ در سد شفارود (دریافت مقاله) هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
73 تحلیل پایداری و پیشبینی نشست تونل خط 3 مترو تهران باflac2D و نرمافزار Spss (دریافت مقاله) اولین همایش ملی سازه، زلزله، ژئوتکنیک
74 تحلیل ظرفیت باربری پی های سطحی با در نظر گرفتن عدم قطعیت ها (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک
75 تحلیل قابلیت اطمینان نشت سد خاکی - مطالعه موردی، سد چاه نیمه شماره 4 (دریافت مقاله) هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
76 تحلیل گسترش دوغاب درتزریق تونل با استفاده ازروش GIN (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
77 تعیین پارامترهای موثر در ظرفیت باربری پی های نواری با استفاده از روش تاگوچی (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
78 تعیین فشار هیدرودینامیکی سیال تراکم پذیر بر روی سازه های غیر مستغرق در اثر زلزله به روش مرزی ترفتز (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
79 تعیین مدول دگرشکل پذیری و ضریب چسبندگی بهینه خاک در برگیرنده تونل متروی خط 2 کرج (دریافت مقاله) همایش ملی مهندسی عمران و توسعه پایدار
80 دستیابی به فن آوری های نوین در طراحی و ساخت سدها مطالعه موردی: سدهای شن و ماسه سیمانی شده (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مصالح و سازه های نوین در مهندسی عمران
81 رزیابی عملیات تزریق پرده آببند سد خاکی البرز با تاکید بر پدیده های شکست هیدرولیکی و اتساع درزه ها (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
82 رسم منحنی عک سالعمل زمین و تعیین اندرکنش نگهدارنده با توده سنگ با روش های تحلیلی و عددی- مطالعه موردی تونل انتقال آب بابلک (دریافت مقاله) کنگره بین المللی معدن
83 رفتار مکانیکی خاک تثبیت شده با هگزا متا فسفات سدیم (دریافت مقاله) چهارمین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک ایران
84 روش های بهسازی و تثبیت خاک ها جهت ساخت راه آهن در خاک های مسیله دار با رویکرد حفاظت از محیط زیست (دریافت مقاله) سومین همایش ونمایشگاه بین المللی توسعه پایدار در راهسازی با رویکرد حفظ محیط زیست
85 روشی برای تحلیل رفتار ماسه مسلح با ژئوتکستایل در دستگاه سه محوری (دریافت مقاله) سومین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک ایران
86 روند توسعه کاربرد پی شمعی در بهره برداری از انرژی زمین گرمایی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک
87 سد Hardfill و بررسی ویژگی های مصالح متشکله (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی
88 سدهای با مصالح سیمانته شده (CMD) و بررسی ویژگی های مصالح (دریافت مقاله) سومین همایش و نمایشگاه سد و تونل ایران
89 سدهای شن و ماسه سیمانی شده CSG تحولی نو در طراحی و اجرای سدها (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران
90 فناوری های نوین در مانیتورینگ سدها (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی نیروگاههای آبی کشور
91 کاربرد روش اجزاء محدود در محیطهای دارای عدم قطعیت از نوع فازی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران
92 کاربرد شبیه سازی مونت کارلو در تحلیل احتمالاتی روانگرایی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک
93 کاهش پتانسیل روانگرایی درمجاورت مناطق مسکونی و شریانهای حیاتی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مدیریت بحران
94 محاسبه حداقل فشار سینه کار در حفاری تونل به روش EPB و TBM مطالعه موردی: تونل انتقال آب دز به قمرود (دریافت مقاله) سومین همایش و نمایشگاه سد و تونل ایران
95 مدل سازی مکانیکی-حرارتی شمع های حرارتی با استفاده از روش های عددی (دریافت مقاله) دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
96 مدلسازی عددی مقاومت بیرون کشیدگی خاک میخ در تزریق تحت فشار (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی
97 مروری بر تاثیر دما بر رفتار و خصوصیات خاک رس (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک
98 مروری بر سدهای باستانی ایران (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و زیرساخت های شهری
99 مطالعه پارامتریک گروه ریزشمع در پایدارسازی خاکریز تحت شرایط دینامیکی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مهندسی عمران(مهندسی سازه و مدیریت ساخت)
100 مطالعه ی تاثیر زاویه اتساع در قابلیت اطمینان ظرفیت باربری پی های نواری با استفاده از روش شبیه سازی مونت کارلو (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
101 مقایسه بار نقطه ای سنگدانه ها در دو محیط واریزه ای و مخروط افکنه (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس ملی بتن
102 مقایسه تحلیل پایداری با استفاده از مدلسازی عددی در حالت دو بعدی و سه بعدی با نگرشی ویژه بر وضعیت پایداری تونل انتقال آب بابلک (دریافت مقاله) اولین همایش ملی سازه، زلزله، ژئوتکنیک
103 مقایسه رو شهای آماری و شبکه عصبی در تعیین خصوصیات ژئومکانیکی سنگ- مطالعه موردی: نیروگاه تلمبه ذخیره ای ایلام (دریافت مقاله) کنگره بین المللی معدن
104 مقایسه نتایج عددی و تجربی مقادیر فشار وارد بر پیشانی در تونل های حفاری مکانیزه (دریافت مقاله) دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
105 نقش Sporosarcina pasteurii در بهبود مشخصات مهندسی خاک های ماسه ای با توجه به آزمایش نفوذپذیری و دوام (دریافت مقاله) سومین همایش ملی میکروبیولوژی کاربردی ایران