آقای کیومرث اشتریان

کیومرث اشتریان دانشیار دانشگاه تهران

آقای کیومرث اشتریان

Kiomars Ashtarian

دانشیار دانشگاه تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای کیومرث اشتریان در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
هیات تحریریهفصلنامه دولت پژوهی
هیات تحریریهفصلنامه سیاست نامه علم و فناوری

سمتهای علمی و اجرایی آقای کیومرث اشتریان در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
دبیر علمی اولین کنفرانس حکمرانی و سیاستگذاری عمومی دانشگاه صنعتی شریف-پژوهشکده سیاستگذاری علم، فناوری و صنعت دانشگاه صنعتی شریف -اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاست‏گذاری دانشگاه صنعتی شریف، تهران دی 1396

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 تصمیم گیری در سیاست خارجی و نقش دیپلماسی عمومی در فرآیند تصمیم سازی (دریافت مقاله) دوفصلنامه اندیشه مدیریت راهبردی دوره: 1، شماره: 1
2 ساماندهی ارزیابی سیاست های عمومی در جمهوری اسلامی ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه دانش سیاسی دوره: 10، شماره: 20
3 سیاست علم، فناوری و نوآوری (بخش دوم و پایانی) (دریافت مقاله) فصلنامه سیاست نامه علم و فناوری دوره: 2، شماره: 3
4 سیاست علم، فناوری و نوآوری (بخش نخست) (دریافت مقاله) فصلنامه سیاست نامه علم و فناوری دوره: 2، شماره: 1
5 نقد و بررسی عملکرد شوراهای اسلامی شهر در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه دولت پژوهی دوره: 2، شماره: 7
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارزیابی برنامه عملیاتی صنعت نساجی و پوشاک کشور با استفاده از رویکرد تحلیل شبکه ای (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک
2 نظام مدیریت دانش وزارت صنایع و معادن:اجرای برنامه پنجم توسعه صنعتی با رویکرد دانش بنیان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مدیریت دانش