آقای مهندس نیما احتشامی

مهندس نیما احتشامی عضوهیات مدیره و خزانه دار هیات مدیره کانون مهندسین ساری

آقای مهندس نیما احتشامی

Nima Ehteshami

عضوهیات مدیره و خزانه دار هیات مدیره کانون مهندسین ساری

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای مهندس نیما احتشامی در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
عضو شورای سیاستگذاری – راهبردی دومین همایش ملی ساختمان آینده کانون مهندسین ساری، مازندران- ساری آذر 1395