آقای مهندس سبحان ثمربخش

مهندس سبحان ثمربخش عضو هیات مدیره کانون مهندسین ساری

آقای مهندس سبحان ثمربخش

Sobhan Samarbakhsh

عضو هیات مدیره کانون مهندسین ساری

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای مهندس سبحان ثمربخش در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
عضو شورای سیاستگذاری – راهبردی دومین همایش ملی ساختمان آینده کانون مهندسین ساری، مازندران- ساری آذر 1395